Slutseminarium

Välkommen till en dag för utbyte om gestaltad lekmiljö.

Den barnkonventionella lekplatsen –
Seminarium om lekmiljöer på barns villkor

Tid: 15 maj kl 10:00 – 16:00
Plats: Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4, Örebro

Leken, konsten och barnkonventionen har varit utgångspunkten för Den barnkonventionella lekplatsen – ett projekt där barn med hjälp av konstnärer utvecklat fem nya lekmiljöer i Örebro och Kumla. Den 15 maj avrundas det treåriga projektet med ett slutseminarium som lyfter projektets olika delar och bjuder in till diskussion om vidare arbete kring frågor om barns inflytande.

Den barnkonventionella lekplatsen har varit en unik tvärsektoriell satsning där barn, konstnärer, parkförvaltningar och bostadsbolag samarbetat kring formandet av offentliga lekmiljöer. Slutseminariet den 15 maj presenterar processen bakom och erbjuder en fördjupning i hur projekt av detta slag kan öka barns delaktighet och inflytande i sina egna livsmiljöer.

Konstnärer och beställare berättar under dagen om erfarenheter, målkonflikter och möjligheter. Utöver detta deltar även inbjudna gäster som arbetar med barn, medskapande och gestaltad livsmiljö.

"Strukturerna för hur vi arbetar med lekmiljöer behöver förändras för att kunna möta barns behov, vilket Örebro och Kumla har börjat göra. I det förändringsarbetet har det varit viktigt att lyfta in konstnärer. De är vana att arbeta samskapande med oförutsägbara resultat vilket är nödvändigt för att barn ska kunna vara med och påverka. Eftersom det inte finns en specifik metod i det här arbetet är det här seminariet viktigt för att se hur det går att göra i praktiken."
–Jelena Rundqvist, projektledare, Den barnkonventionella lekplatsen.

Seminariet äger rum i Kulturkvarteret i Örebro. Under dagen ingår besök hos Konstfrämjandet Bergslagens galleri där det visas en utställning om projektet. För den som är nyfiken går det att besöka utställningen redan från 4 maj då det är vernissage. Seminariet är öppet för alla, men riktar sig speciellt till dig som arbetar med att planera, utforma och förvalta utemiljöer för barn och unga, till dig som arbetar med konst, pedagogik eller gestaltad livsmiljö.

Medverkande: Aguirre & Jonnson, konstnärsduo, Mimmi Beckman, planerare Örebro kommuns parkenhet och ansvarig för utvecklingsarbetet för att implementera barnkonventionen, Jenny Berntsson, konstnär och utvecklingsledare Resurscentrum Konst Region Västmanland, Anna Maria Hellner, samhällsutvecklare och trädgårdsmästare, Örebrobostäder, Klas Hörlin, lärare Vivallaskolan, Pontus Johansson, konstnär, barnkulturdesigner och lärare på Child Culture Design, HDK Valand, Göteborgs universitet, Ulrika Johansson, landskapsingenjör, Kumla kommun, Gunilla Lundahl, författare och journalist med lång erfarenhet av att arbeta och forska om barn och lek, Jelena Rundqvist, konstnär och projektledare för Den barnkonventionella lekplatsen, Sara Stiber, barnkulturdesigner och verksamhetsledare för Växtvärket, Malmö, Gustav Älgå, projektledare Örebro kommuns parkenhet. Seminariet modereras av Veronica Hejdelind, skribent och utredare med fokus på barns rätt i staden.

Den barnkonventionella lekplatsen är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen, parkavdelningarna på Örebro och Kumla kommun, samt Örebrobostäder. Projekt och seminarium genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Kontakt:
Jelena Rundqvist
jelena.rundqvist@konstframjandet.se

Bild: Lekmiljö i Baronbackarna, foto Jenny Berntsson.

Visa alla