Medlemmar

 • Medlemsorganisationer:

 • ABF Örebro län

 • Hyresgästföreningen

 • Kommunal Örebro län

 • IF Metall Örebro län

 • Örebro Läns Bildningsförbund

 • Örebro läns distrikt av NOV-Verdandi

 • SENSUS Studieförbund

 • Runnagården

 • Örebro Universitet

 • Närkefrakt

 • PRO Kultur

 • Med stöd av:

 • Region Örebro Län

 • Lekebergs kommun

 • Lindesbergs kommun

 • Örebro kommun

 • Kumla kommun

 • Nora kommun

 • Enskilda medlemmar