Bli medlem

Privatpersoner, lokala föreningar kan bli stödmedlemmar i Konstfrämjandet Bergslagen. Stöd det regionala konstlivet genom att bli medlem i Konstfrämjandet.

Som medlem får du…

  • – information om Konstfrämjandets utställningar och program

  • – guidade turer på konstutställningar och andra konstfyllda aktiviteter.

  • – du är även med i vårt årliga konstklubbslotteri.

Avgiften för Konstklubben 2019

Stödjande medlemskap sk förmånsmedlemmar – enskilda personer, konstföreningar. Avgift 150 kr.

Fullständigt medlemskap – folkrörelseorganisationer eller företag inom distriktets geografiska område. Avgift 2000 kr.

Avgiften betalas in till Pg: 5263-2791. Märk inbetalningen med: Medlemsavgift 2019 samt er e-mailadress.