Baronbackarna

Barn från fritidsgården 52:an i samarbete med konstnären Jenny Berntsson, för Örebro kommun. Jenny Berntsson har också bjudit in konstnären Altansukh Demberel som har workshoppar på plats.

DEN BARNKONVENTIONELLA LEKPLATSEN : BARONBACKARNA

Info om plats

Bostadsområdet Baronbackarna från 1957 består av flerbostadshus som grupperats kring halvöppna gårdar och en stor grönyta i mitten, byggd med utgångspunkt i en vardag med hemarbetande mammor och barn. Området blev en viktig förändring i svenskt bostadsbygge på grund av sina experimentella lösningar.

I centrum av Baronbackarnas park ligger det en gemensam inhägnad lekplats med många slitna lekstationer, en stor gräsmatta, en trött sandlåda, gungor samt några stora trästockar som är utsmyckade med reliefer av glada ansikten. Bredvid lekplatsen finns en klätterskulptur, en stor fotbollsplan, och en mindre, grillplats och lite längre bort vuxengym, en basketkorg, gagabollring och frisbeebana. Bredvid lekplatsen ligger också ett skogsparti med stenar, klippor, träd och grönska, separerad från lekplatsen med ett staket, samt den smått berömda Sniffarkullen eller Stenkullen som den också kallas. Miljön signalerar att den vuxit över tid, moduler ligger sida vid sida, några av dom till synes oanvända.

Info om de deltagande barnen

I centrum ligger fritidsgården 52:an vars barn i åk 4-6, har varit med i projektet. Barnen bor i området eller närområdet. Alla har varit med på frivillig basis. Här ligger också familjecentralen som med barn och föräldrar gästat projektet några gånger.

Något övergripande om process och workshopppar

I en serie på cirka 20 workshops har en konstnärlig lekprocess genomförts tillsammans med barnen utifrån barnkonventionen som grund. Workshopparna genomfördes som relationsskapande kitt, för att skapa gemensamma erfarenheter och för att hitta ett gemensamt språk. Det skapades informationsmaterial, modeller och prototyper i full skala som t.ex. gungor, kök, linbana och trädkoja. Processen dokumenteras av både barnen och konstnären, bilderna används som underlag för idéutveckling och berättelse. Under detta arbete blev ett flertal lekplatsvärden synliga: frihetskänsla, magiska moment, förhandling, förändring, gemenskap samt fritt tänkande.

”Magiska ögonblick”

Det var vår i luften, men fortfarande ganska kallt. DBKL hade varit i parken ganska många gånger redan. Denna dagen var Familjecentralen och deras familjer inbjudna till workshoppen. Samma dag hade fritidsgården utomhusdag och vistades hela dagen ute i parken, med grillning och lek. Lekplatsen var full med fågelholkar som skulle målas, pinnar (konstnärligt material som var specialbeställt till projektet), avlagda bildäck, färg, snören, verktyg och annat. Workshoppen sattes igång och alla började greja med sina små projekt; en målade, någon täljde, andra byggde koja, man grävde i sanden, målade bildäck. Ett barn hade klättrat upp i ett träd med hjälp av en av prototypgungorna som redan byggts av ett bildäck… Människorna på plats var mellan 0-65 år. Efter några timmar var grillen igång och konstnären tog då ett steg tillbaka för att kolla av situationen, tryckte av en bild med kameran och fångade ett “magiskt ögonblick” – där alla hade något för sig, hade möjlighet att förändra, förhandla, skapa, testa, leka både fantasilek och “dizzy games”, klättra, äta, prata…

Resultatet så här långt

Listan på förändringen av lekplatsen är lång och innehåller både traditionella lekstationer och mer nydanande: löst material och bemanning, staket mot cykelbana, linbana, gungor, balans- rep, trädkoja, sittmodul, kök, sandplats, vattenkälla och bevara naturens platser. Dessa resultat ger olika sorters lekupplevelser och möjligheter till möten som kan ge olika och perspektiv i lek och för platsen.

I väntan på den kommunala ombyggnationen och den utveckling som behöver ske inom kommun för att kunna förvalta en lekplats i förändring, med eventuell bemanning, finns nu en materialcontainer på plats som bemannas av konstnären Altansukh Demberel “Aggi” ca 2 ggr i veckan. Till Aggis välbesökta workshops kommer barn från området, fritids från skolor och barnen från 52:an! Ombyggnationen, som förhoppningsvis delvis kommer göras tillsammans med barn och unga, förväntas börja sommaren 2023.

Under projektet bjöds barnrättskonsulten Åsa Ekman in för att ha workshops om barnkonventionen med projektgruppen samt assisterades byggworkshoppar av kulturproducenten Klas Olsson.

Under många år har konstnären och processledaren Jenny Berntsson jobbat och utvecklat sina metoder och arbetssätt inom socialt engagerade konstprocesser i ett flertal deltagarbaserade konstprojekt och anställningar. Detta arbetssätt sträcker sig bortom den gängse konstscenen och tar sig, genom material, workshops, rumsligheter, koncept och möten in i samhällskroppen och skapar tillfälliga eller permanenta förändringar och förskjutningar. Det handlar om att utifrån sammanhanget starta en aktivering som lyfter aktuella utvecklingsmöjligheter, koncept och behov, t.ex. gränslös kreativitet/flow eller mer konkreta saker som att bygga en lekplats med leken och barnkonventionen som utgångspunkt. Metoderna baseras på ett intresse kring andra människors agens och skapande, vad som händer ﴾inom och utom﴿ när vi får lov att experimentera, testa gränser och bryta normer, där den totala friheten finns men kanske också ren glädje, sårbarhet och smärta. Genom praktiken hittas tillsammans nya perspektiv, diskussioner och narrativ kring oss själva och samhället vi lever i.

www.jennyberntsson.com

https://altansukhart.se/

https://asaekman.com/

Visa alla