Brickebacken

I Den Barnkonventionella Lekplatsen utformar barn sina egna lekmiljöer tillsammans med konstnärer. I skogen utanför Brickebacken har elever från Brickebackens anpassade grundskola och elever från Tullängens anpassade gymnasieprogrammet IPD (Individuella Programmet D-klassen) samarbetat med konstnärerna Giovanna Aguirre & Lars Jonnson, för Örebro kommun.

En Äventyrspark

Det här projektet tar form i ett skogsparti mellan Brickebacken, ett miljonprogramområde som stod färdigt i början av 1970-talet, och Norra bro som dels består av radhus- och villor från 70- och 90-talet, samt början av 2000-talet.Äventyrstrappan blir ett tillskott till Äventyrsstigen som kom till i ett samarbete mellan Örebros parkförvaltning, familjecentralen, biblioteket, flera förskolor och grundskolan i Brickebacken.

Äventyrstrappan


Uppdraget är att skapa en plats för rörelseglädje som har fokus på tillgänglighet, en inkluderande lek och aktivitetsmiljö, i en backe i Brickebackenskogen i Örebro.

Deltagarna

Medverkar gör elever från klass 1-6 autism vid Brickebackens anpassade grundskola och IPD på Tullängens anpassade gymnasium. Båda skolorna finns i närmiljön.

Processmetod

Arbetsprocessen är anpassad efter elevernas olika behov och situation. Förankringsarbetet har varit en viktig kugge i uppstarten av projektet, förankringsprocessen började under våren 2022 och fortsatte under hösten i olika workshoppar med spännande material som var både nya och annorlunda för både elever och pedagoger. En ”långsam” process inleds, förtroende behöver vinnas, både hos pedagoger och elever. På Tullängen arbetar fem pedagoger med åtta elever, vid Brickebackens skola är det fler elever än pedagoger. Eleverna involveras i processen genom att miljön utforskas tillsammans i skogsbacken. Konstnärerna arbetar med workshoppar i respektive klassrum, deltagarnas trygga miljöer. Steg för steg introduceras material och tillvägagångssätt för att prata om olika upplevelser och idéer, ibland finns intresse, ibland ointresse. Önskvärt är att alla vill var med, men många gånger behöver tilltänkta uppgifter, övningarna anpassa sig till ett annat tempo, ibland behöver man lirka och uppmuntra för att intresse ska uppstå.

Bubblande idéer och anpassat tempo

Arbetet kommer igång, idéerna bubblar när deltagarna besöker platsen. Många förslag är tydliga och klara, andra väldigt avancerade, nästintill omöjliga att genomföra, fantasin är större än de ekonomiska ramarna. - Här kan det anläggas ett caféträd med solceller på taket, en linbana och en glasskiosk.

En mängd olika övningar och workshoppar hålls för att visualisera idéer och få stöd i genomförandet av dessa. Eleverna arbetar på stora format med penslar på långa pinnar, ett nio meter långt papper ska föreställa backen, här ritas former och monster. Små runda rörelser för att pröva motorik och balans. Lyckan känns i rummet när den inledande försiktigheten lossnat och kreativiteten får spelrum.

Det skapas med lera och naturmaterial, det byggs linbanor, stockar och stenar där man ska balansera och klättra. En hoppbana på stockar tar form, varje bygge är en egen berättelse.

För gymnasieeleverna föreslår konstnärerna bland annat en workshop där det ska ritas med flytande mässing i sanden. Det blir viktigt att förstå hela processen, så det byggs lådor för sand och eleverna hjälper till med flera förberedelsemoment. Samtidigt som olika ’övningar’ prövas för att rita i sanden. Arbetet fortsätter, använda mässingspatroner smälts ner – det skapas något annat, med mjukare värde. Mässingsobjekten kommer att bli permanenta gestaltningselement i den nya miljön, äventyrstrappan. Här finns inte möjlighet att prestera resultat i snabbt tempo, en annan, ny och gemensam värld byggs upp där ett ömsesidigt lärande tar plats. ’Vi har blivit rika, säger konstnärerna om processen tillsammans med deltagarna.

Idéerna är många och konstnärerna får hela tiden hitta strategier för att ta hand om elevernas förväntningar som byggs upp i takt med projektet. Det är viktigt att vara tydlig om projektets förutsättningar och förklara varför vissa idéer inte går att genomföra. Något som kan vara extra utmanande när man arbeta med elever i anpassad skola.Konstnärerna sammanställde elevernas idéer och förslag till ett visuellt vägledningsdokument som fungerar som guide till parkenheten i Örebro kommun som har uppdraget att realisera/bygga Äventyrstrappan efter barnens tankar och idéer.

Här är vi nu

Vinter/vår 2024: Äventyrstrappan består av två delar, en serpentinväg som lutar lätt för rullstolar, barnvagnar och rullatorer, mitt i backen finns en plats för fika och paus. Härifrån tar en utmanande lekmiljö vid; man kan dra sig upp med hjälp av en lian, balansera på stora stockar eller hopp-springa uppför en brant trappa. På toppen finns en grillplats med en utsiktsbalkong, härifrån kan stora delar av Äventyrsstigen ses. Backen inbjuder även till ’utforskande äventyr’ genom planterade men mest vilda blommor, buskar och träd.

Äventyrstrappan är skapad genom deltagarnas utforskande processer, förslag och berättelser översatta av konstnärerna i samarbete med kommunens Parkavdelning.

En av lerfigurerna förstoras i marmor och en teckning omvandlas till en skulptur där armar och ben vinkar tillbaka, ett par exempel från elevers bidrag. Äventyrstrappan får en skylt som hälsar välkommen, elever skapar sin personliga bokstav. Under en gran i en kurva finns ett ’lek-kök’ bredvid en sittbänk att pausa på. Med elever från Tullängens IPD klass skapas ett staket som placeras i en av kurvorna längs serpentinvägen, taktila element inkluderas för personer med begränsad syn, mässingsavtrycken placeras på spännande ställen. Äventyrtrappan erbjuder upplevelser till alla, våren 2024 väntas invigning.

Om konstnärerna

Aguirre & Jonnson är en konstnärsduo baserad i Örebro. Båda har studerat på konstakademin i Düsseldorf, Tyskland. Aguirre & Jonnsons samarbete spänner över 20 år och inkluderar olika material och tekniker som måleri, skulptur, video, installation och offentliga uppdrag.

Deras konstnärskap sträcker sig även till relationella projekt, där deltagare i olika åldrar (barn, unga och vuxna) får vara medskapare eller uppleva kreativa processer tillsammans. Konsten fungerar som motor i dessa projekt, kreativiteten blir bränslet för upplevelser som stärker självförtroendet och skapar stolthet. Aguirre & Jonnsons konstverk är präglade av interaktivitet och en direkt reaktion på den omgivande miljön. De hämtar inspiration från vardagsupplevelser och ställer ut internationellt. Dessutom återfinns deras konst i permanenta samlingar på museer och institutioner.

För Aguirre & Jonnson är konsten en nyckel till en fördjupad och nyanserad insikt om världen. De är övertygade om att konst har kraften att öppna dörrar till dialog, skapa respekt och främja acceptans på många olika nivåer bortom konstens traditionella gränser.

Mera info:

www.gilabase.com eller www.aguirrejonnson.com

IG:@gilabase

Foto Giovanna Aguirre & Lars Jonnson

Visa alla