Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Brickebacken

Barn från Brickebackens särskola och Tullängens gymnasium i samarbete med konstnärerna Giovanna Aguirre och Lars Jonnson, för Örebro kommun.