Bakgrund

Bortom de blå bergen är ett deltagarbaserat pilotprojekt där Konstfrämjandet tillsammans med tre kommuner: Lindesberg, Kumla och Degerfors, speglar lokala förutsättningar och involverar flera olika grupper.

Syftet med projektet är bl a att alla barn och unga oavsett var i länet de bor ska kunna ta del av kvalitativ konst och vara med i ett deltagarbaserat projekt som kan visa på konstens roll som verktyg för att lyfta utmanande samhällsfrågor.

De ”blå bergen” syftar till den blågröna slaggstenen, en restprodukt från järnbruket, som blivit kännetecknande för delar av området. Och även till Kilsbergen, en serie förkastningsbranter, som i folkmun fått namnet de blå bergen för sitt blåaktiga sken som uppstår under vissa ljusförhållanden. Projektet blickar framåt och bortom de blå bergen för att undersöka vilka specifika utmaningar som regionens miljö står inför.

Hur kan vi läsa dessa platser utifrån människans förhållande till naturen de senaste seklen? Vilka specifika utmaningar står regionens miljö inför nu? Hur kan konstnärer bidra till att barn och unga, naturintresserade och beslutsfattare möts i frågor som rör vår framtid? Hur kan den kreativa kraften och kunskapen som finns hos barn och unga tas om hand?

Region Örebro län står som projektägare till Bortom de blå bergen och finansierar projektet tillsammans med Kulturrådet.

– Det är ett viktigt och intressant utvecklingsprojekt där syftet är att skapa nya och långsiktiga strukturer för konstpedagogisk verksamhet i hela Örebro län. Region Örebro län, ser som projektägare, att det finns ett behov av att utveckla den konstpedagogiska verksamheten i länet och att fler barn och unga ska få ta del av konst och få möjlighet att skapa själva. Syftet är också att ge kommunerna verktyg och metoder som de kan använda sig av efter projektets slut. Vi kommer att involvera lokala och regionala konstnärer/konstpedagoger i delar av projektet för att lyfta och erbjuda utveckling för den kompetens som redan finns i länet. Vi hoppas att projektet ska bidra till en konstnärlig utveckling i länet, säger Ulrika Stigbäck, Utvecklingsledare Bild och Form, Region Örebro län.

Visa alla