Karlskoga / Degerfors Grafikverkstad — Planerna för projektets fortsatta arbete ändras på grund av pandemin.

I samband med att projektet under vintern letat efter en tillfällig ateljé för det konsrnärliga arbetet fick Konstfrämjandet och konst- närerna kontakt med Hans Johansson – ordförande i styrelsen på Karlskoga Degerfors Grafikverkstad. Ett samarbete inleddes där Rören/ Johannessen fick tillstånd att använda delar av lokalerna för arbete samt förvaring av material. Man planerade också att hålla sex olika workshoppar på plats i verkstaden där elever från alla deltagande skolor bland annat skulle få en visning av verkstaden och en introduktion till grafik som konstnärlig form. Efter det skulle det praktiska arbetetet tas vid och eleverna skulle själva få lägga sista handen på förtryckta kartor över Sveafallen genom att använda sig av potatis-tryck.

Bildlärare Annika Nielsen, grafiska konstnären Annika Johansson samt Kerstin Wagner, Konstfrämjandet skulle assistera konstnärerna under två intensiva workshopdagar.

Grafikverkstaden kom ändå att spela en viktig roll i den vändning som projektet tog. För att förbereda eleverna inför denna tryckte Annika Johansson på Karlskoga/ Degerfors Grafikverkstad 120 kartor över Sveafallen som Rören/Johannessen skapat tillsammans med barnen. Lager på lager av färger, kartlinjer, och det nya alfabetet som eleverna identifierat trycks.

Visa alla