Bortom de blå bergen i Degerfors: Sveafallen — Bortom de blå bergen i Degerfors

Bortom de blå bergen är ett deltagarbaserat pilotprojekt där Konstfrämjandet tillsammans med tre kommuner: Lindesberg, Kumla och Degerfors, speglar lokala förutsättningar och involverar flera olika grupper. Först ut var Kumla kommun genom konstnären Jelena Rundqvists arbete Jag är Stenart. Andra året skedde arbetet i Lindesberg tillsammans med konstnären Hanna Wildow. Under projektets tredje år kommer konstnärsduon Rören/Johannessen att arbeta med samtliga elever ur åk.3 i Degerfors kommun med utgångspunkt i naturreservatet Sveafallen.

Sveafallen

Sveafallens naturreservat börjar strax söder om Degerfors och är på gångavstånd från en av de fem skolor projektet vänder sig till. De geologiskt unika Sveafallen bildades för 10 000 år sedan då inlandsisen drog sig tillbaka och efterlämnade en stor mängd jättegrytor. En jättegryta är en mycket djup och rund håla i marken som bildas genom att stenar sätts i rotation av vattenmassor och maler sig ner i berggrunden. De minsta grytorna är bara några decimeter breda skålar i urberget, medan de största är 1–4 meter breda och upp till 8–10 meter djupa. I naturreservatet kan man också se de fem strömrännor där Svea älvs vatten antas ha runnit ut mot Letälven. Domedagsdalen, som en av rännorna kallas, har en brant klippvägg med en högsta punkt på 17 meter ovanför marken. Tidigare trodde man att det på grund av en markant nivåskillnad mellan Ancylussjön och Västerhavet, uppstod kraftiga vattenfall i området. Man gjorde jämförelser med dagens Niagarafall och menade då att Sveafallen skulle ha varit tre gånger så stora. Senare forskning, hävdar att det inte fanns någon större nivåskillnad mellan haven och att det därför inte var fråga om några egentliga vattenfall. Sedan 1975 är Sveafallen ett 88 hektar stort naturreservat med många vandringsleder.

Bruksskolan, Åtorpsskola, Strömtorpsskolan, Svartå skola, Parksskolan och särskolan.

Arbetet i Degerfors kommun sker i samarbete med Bruksskolan, Åtorpsskola, Strömtorpsskolan, Svartå skola, Parksskolan och särskolan. Med start i mitten av november

2019 kommer konstnärerna att arbeta med alla barn i årskurs .3 samt barnen i särskolan. Sammanlagt rör det sig om över 100 barn i 5 skolor. I perioder och i form av bl.a workshops kommer konstnärerna att bo och arbeta på plats i Degerfors. Arbetet kommer slutligen att offentliggöras och presenteras i juni 2020.

Open call för konstnärer

Konstnärerna Erik Rören och Signe Johannessen kommer att arbeta med Bortom de blå bergen i Degerfors kommun. Genom ett open call sökte vi efter en konstnär med intresse och erfarenhet av pedagogiskt arbete och deltagarbaserade processer. Genom målmedveten pedagogisk verksamhet producerar konstnären ett eller flera konstverk, baserade på plats och sammanhang, tillsammans med deltagare. Arbete utgår från Sveafallen och formas tillsammans med deltagarna i en öppen undersökande process. Naturreservatet som plats, material och sammanhang leder arbetet. Produktionen innebär möten mellan olika grupper av deltagare: barn och unga, representanter från civilsamhälle och offentliga myndigheter. Läs mer om Rören/ Johannessens praktik här.

Visa alla