Bortom de blå bergen — Konstnär sökes för deltagarbaserat arbete

Bortom de blå bergen är ett deltagarbaserat projekt i samarbete med tre kommuner – Lindesberg, Kumla och Degerfors. Varje år bjuds en konstnär in som tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöker en förutbestämd plats. Nu söker vi en konstnär med erfarenhet av pedagogik för arbete med utgångspunkt i Gränseskogen, Lindesberg.

Open Call: Bortom de blå bergen

Konstnär sökes för deltagarbaserat konstnärligt arbete i Lindesbergs Kommun.

Bortom de blå bergen

Bortom de blå bergen är ett 3-årigt deltagarbaserat pilotprojekt i samarbete med tre kommuner i Örebro län – Lindesberg, Kumla och Degerfors. Projektet speglar lokala förutsättningar och bjuder varje år in en konstnär som ges möjlighet att tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöka en förutbestämd plats. Nu söker vi en konstnär med intresse och erfarenhet av pedagogiskt arbete och deltagarbaserade processer för arbete med utgångspunkt i Gränseskogen i Lindesbergs Kommun. Läs mer om projektet här.

Gränseskogen

Från hösten 2018 till och med maj 2019 fokuserar Bortom de blå bergen på Lindesberg med utgångspunkt i naturreservatet Gränseskogen. I motsats till dagens yngre industriskogar präglas Gränseskogen av att träden fått leva i fred under en lång tid. Att skogen var svårtillgänglig och tillväxten låg spelade säkert en roll – den var därmed av litet intresse för Domänverkets skogsbruk. Den mossrika barrskogen består av högresta gamla träd från första hälften av 1800-talet med ett myller av liggande stammar och död ved. Träden växer och dör, faller omkull och bryts sönder av insekter och svampar för att återgå till naturens oändliga kretslopp. En miljö som gynnar en mångfald av liv. Området skyddades på 1950-talet eftersom det redan då ansågs vara ett unikt urskogsområde inom Klotens stora kronopark.

Storåskolan

Arbetet i Lindesbergs kommun sker i samarbete med årskurs 7 på Storåskolan i Storå, 3,5 mil från Gränseskogen. I Storå bor knappt 2000 invånare av Lindesbergs kommuns 23 000 invånare. Till skillnad från Gränseskogen är Storå, trots sin litenhet, en plats med mycket rörlighet, då Lindesberg är den första tillfälliga anhalten i landet för många nyanlända. Den sociala miljön på Storåskolan präglas därför av uppbrott och omstarter. I det här projektet får elever chansen att möta den avlägsna och unika urskogen.

Vi söker en konstnär

Vi söker dig som är konstnär med intresse och erfarenhet av pedagogiskt arbete och deltagarbaserade processer. Genom deltagarbaserat arbete och målmedveten pedagogisk verksamhet utifrån frågor om miljö och kulturarv producerar du ett eller flera konstverk, baserade på plats och sammanhang, tillsammans med deltagare. Ditt arbete utgår från Gränseskogen och formas tillsammans med deltagare i en öppen undersökande process. Skogen som plats, material och sammanhang leder ert arbete. Produktionen innebär möten mellan olika grupper av deltagare: barn och unga, representanter från civilsamhälle och offentliga myndigheter. Vi söker dig med erfarenhet av arbete med barn och unga, samt gärna av de frågeställningar som projektet berör.

Omfattning och arvode

Arbetet kommer att starta redan i augusti 2018, men framförallt ske under våren 2018 med avslut i maj. Uppdraget innebär ett heltidsarbete om 2,5 månader spritt över den aktuella perioden. Tiden fördelas enligt överenskommelse, med arvode enligt KROs rekommendationer. Arbete på plats i skogen och på skolan är en förutsättning för projektet och på grund av långa avstånd och skogens avskildhet kan arbetet med fördel planeras som en serie kortare residence med mer intensivt arbete i t ex september, mars och april med presentation av projektet i början av maj. Projektet bekostar produktion, resor och boende om det är aktuellt, inom ramen för budget.

Ansökan och frågor

Ansök genom att maila kerstin.wagner@konstframjandet.se senast 17 augusti 2018. OBS Förlängd ansökningsperiod.

  • Ansökan ska innehålla:

  • * En kortfattad redogörelse för hur du skulle vilja närma dig projektet konceptuellt och metodologiskt.

  • * En kortfattad beskrivning av din praktik och din erfarenhet och tankar om platsspecifikt arbete, pedagogik och arbete med barn och unga samt deltagarbaserade processer.

  • * En grov tidsplan över när det skulle passa dig att arbeta på plats och om det är något särskilt vi behöver ha i åtanke när vi planerar för t ex boende.

  • * Dokumentation av ett urval av tidigare arbeten, 3-5 st.

För frågor om projektet, kontakta projektledarna:

Kerstin Wagner kerstin.wagner@konstframjandet.se

eller Mia Andersson mia.andersson@konstframjandet.se


Projektägare, projektledning och bidragsgivare

Region Örebro län är projektägare till Bortom de blå bergen. Konstfrämjandet Bergslagen är projektledare. Projektet finansieras av Region Örebro län, Kulturrådet, Kumla-, Lindesberg- och Degerfors kommuner, Adolf Lindgrens Stiftelse och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Visa alla