Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Bortom de blå bergen

Bortom de blå bergen utgår från tre olika orter i Konstfrämjandet Bergslagens verksamhetsområde. Här har bland annat bergshantering och järnbruk förekommit sedan medeltiden och starkt präglat förutsättningarna för både människa och miljö.
Bortom de blå bergen utgår från tre olika orter i Konstfrämjandet Bergslagens verksamhetsområde. Här har bland annat bergshantering och järnbruk förekommit sedan medeltiden och starkt präglat förutsättningarna för både människa och miljö.

Bortom de blå bergen utgår från tre olika orter i Konstfrämjandet Bergslagens verksamhetsområde – Kumla, Degerfors och Lindesberg. Här har bland annat bergshantering och järnbruk förekommit sedan medeltiden och starkt präglat förutsättningarna för både människa och miljö.

 

De ”blå bergen” syftar till den blågröna slaggstenen, en restprodukt från järnbruket, som blivit kännetecknande för delar av området.  Och även till Kilsbergen, en serie förkastningsbranter, som i folkmun fått namnet de blå bergen för sitt blåaktiga sken som uppstår under vissa ljusförhållanden. Projektet blickar framåt och bortom de blå bergen för att undersöka vilka specifika utmaningar står regionens miljö inför.

 

Hur kan vi läsa dessa platser utifrån människans förhållande till naturen de senaste seklen? Hur kan konstnärer bidra till att barn och unga, naturintresserade och beslutsfattare möts i frågor som rör vår framtid? Inom samtidskonsten har intresset för hur gruvdriften och metallindustrin påverkat människors livsvillkor spirat sedan ett tag tillbaka, men i detta projekt vill vi istället för att endast se till de sociala verkningarna, utgå ifrån ett miljöperspektiv. Många konstnärer är idag intresserade av frågor som rör människa och miljö – ofta existentiella frågeställningar som försöker förstå människans beroende av, samspel med och exploatering av naturen. Klimatförändringarna är omöjliga att förneka, men vilka specifika utmaningar står regionens miljö inför?

 

Detta är ett deltagarbaserat pilotprojekt där Konstfrämjandet tillsammans med tre kommuner: Lindesberg, Kumla och Degerfors, speglar lokala förutsättningar och involverar flera olika grupper. Syftet med projektet är  bl a att alla barn och unga oavsett var i länet de bor ska kunna ta del av kvalitativ konst och vara med i ett deltagarbaserat projekt som kan visa på konstens roll som verktyg för att lyfta utmanande samhällsfrågor. Konsten som verktyg kan visa på de kreativa krafter och den kunskap som finns hos barn och unga. Konsten kan med kraft visa på ett lokalt perspektiv och engagemang för att utveckla samhället i en positiv och demokratisk riktning.

 

Varje år anställs en konstnär till den aktuella kommunen. Under 2018 fokuserar projektet på Kumla med utgångspunkt i den stenindustri som har funnits i Yxhult. Tillsammans med deltagare produceras nya konstverk, baserade på plats och sammanhang, genom deltagarbaserade workshops och målmedveten pedagogisk verksamhet utifrån frågor om miljö och kulturarv. Produktionerna innebär möten mellan olika grupper av deltagare: barn och unga, representanter från civilsamhälle och offentliga myndigheter.

 

Projektägare: Region Örebro Län
Projektledare: Konstfrämjandet Bergslagen
Med stöd av Kulturrådet, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Kumla-, Degerfors- och Lindesbergs kommuner.

 

För mer information kontakta projektledarna:

  • Kerstin Wagner kerstin.wagner@konstframjandet.se
  • Mia Andersson mia.andersson@konstframjandet.se

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara