Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Bortom de blå bergen

Bortom de blå bergen utgår från tre orter i Konstfrämjandet Bergslagens verksamhetsområde. Först ut var Kumla där Jelena Rundqvist ledde det konstnärliga arbetet Jag är Stenart i Hällabrottet. Nu söker vi en konstnär för arbete i Lindesbergs kommun.
Bortom de blå bergen utgår från tre orter i Konstfrämjandet Bergslagens verksamhetsområde. Först ut var Kumla där Jelena Rundqvist ledde det konstnärliga arbetet Jag är Stenart i Hällabrottet. Nu söker vi en konstnär för arbete i Lindesbergs kommun.

 

 

Bortom de blå bergen är ett 3-årigt deltagarbaserat pilotprojekt i samarbete med tre kommuner i Konstfrämjandet Bergslagens verksamhetsområde – Lindesberg, Kumla och Degerfors. Här har bland annat bergshantering och järnbruk förekommit sedan medeltiden och starkt präglat förutsättningarna för både människa och miljö. Projektet speglar lokala förutsättningar och bjuder varje år in en konstnär som ges möjlighet att tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöka en förutbestämd plats. Region Örebro län har gett Konstfrämjandet Bergslagen ett regionalt uppdrag att utveckla konstpedagogiken i länet. Detta är en viktig del i den regionala handlingsplanen för bild och form som har tagits fram av Ulrika Stigbäck, Utvecklingsledare bild och form, Region Örebro län.

 

Open Call: Konstnär sökes för deltagarbaserat konstnärligt arbete i Lindesbergs Kommun. Ansök senast 8 augusti.

 

Under projektets första år har konstnären Jelena Rundqvist och tredjeklassare på Tallängens skola arbetat i Hällabrottet i Kumla. I det konstnärliga arbetet Jag är Stenart har de utgått från platsen och dess historia och på olika sätt lärt känna stenen som material, objekt, rum, koreograf och medarbetare. Ladda ner en digital version av publikationen av Jag är Stenart som publicerades som bilaga till Nerikes Allehanda 30 maj. (Bild ovan: Jelena Rundqvist)

 

 • Följ projektet på Instagram.
 • Läs mer om projektet under rubrikerna längst ned på sidan.

 

 • Projektägare: Region Örebro Län, Område kultur och ideell sektor
  Projektledare: Konstfrämjandet Bergslagen
 • I samarbete med: Kumla-, Degerfors-  och Lindesbergskommuner.
  Projektet finansieras av:  Region Örebro Län, Kulturrådet, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Adolf Lindgrens stiftelse.
 • Vill du medverka i projektet? Kontakta projektledarna:
 • Kerstin Wagner: kerstin.wagner@konstframjandet.se
 • Mia Andersson: mia.andersson@konstframjandet.se

Bortom de blå bergen