Utställning: Den barnkonventionella lekplatsen

Enligt barnkonventionen har barn rätt att höras i alla frågor som rör dem. Det har varit utgångspunkten för ett treårigt projekt där barn med hjälp av konstnärer har utvecklat fem nya lekmiljöer i Örebro och Kumla. Konstnärerna Jenny Berntsson, Pontus Johansson, Jelena och konstnärsduon Aguirre & Jonnson har lett processerna. De har gett tid och utrymme för barnens lekar och kreativitet att vara styrande. Öppna konstnärliga processer, utan ett förutbestämt slutresultat, har varit en förutsättning för att barnen ska kunna påverka. Genom återkommande workshops, ofta på plats i utemiljöerna, har de olika lekmiljöerna kunnat utvecklats.

Utställningen på Konstfrämjandet Bergslagen synliggör processen i video, bild, skulptur, citat och material. Den visar ett projekt som spänner över ett brett spektrum av uttryck och behov. Barn som gör planer för den övergripande landskapsarkitekturen. Vikten av att kunna leka med lösa material på en plats. Till det som inte är så iögonfallande, nästan osynligt – minnen, möten och relationer. Utställningen är i sig en installation för skapande, med ett långt träbord som löper genom gallerirummen där det kommer finnas löst material att leka med.

Den barnkonventionella lekplatsen är en unik tvärsektoriell satsning där barn, konstnärer, parkförvaltningar och bostadsbolag samarbetar kring formandet av offentliga lekmiljöer. I maj avrundas arbetet med utställning och slutseminarium som lyfter projektets olika delar. Utställningen på Konstfrämjandet presenterar processen bakom och erbjuder en fördjupning i hur projekt av detta slag kan öka barns delaktighet och inflytande.

Den barnkonventionella lekplatsen är ett treårigt samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen och parkavdelningarna på Örebro kommun och Kumla kommun samt ÖrebroBostäder AB.

Mer om projektet finns att läsa här.

Visa alla