Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Anna vill väcka frågor -med ett enda frågetecken:”Hoppas starta en process hos oss själva”

På ett kalhygge har konstnären Anna Bergström byggt ett gigantiskt frågetecken. Med det hoppas hon starta en process hos betraktarna. -Är jag en del av det som skapade det här hygget? Hur konsumerar jag?

Tiveden kanske främst förknippas med djupa skogar, stora träd och långsträckt vildmark. Men även här sker avverkning och hyggesbildning.

 

På ett av dessa kalhyggen, bara en liten bit från skolbyggnaden i Tiveden, har konstnären, keramikern och skulptören Anna Bergström byggt ett så kallat landartverk.

 

-Det kallas så när det är lite större och man bygger det ute i naturen av det material som finns till hands, förklarar hon.

 

Ko0nstverket är ett flera meter stort frågetecken som Anna Bergström byggt av pinnar och grenar hon hittat på hygget -som lämnats kvar efter avverkningen.

 

-Det har tagit åtskilliga timmar och i att med att materialet precis runt konstverket tog slut fick jag leta mig längre och längre ut på hygget.

 

Och under tiden som det stora frågetecknet byggdes presenterades konstnären själv med frågor -från hygget.

 

-Jag hittade en gammal kolbotten här borta, som visade sig vara en gammal mila. Jag har också hittat massor med trädgårdsväxter här, så jag började fundera på var de kom ifrån och tydligen har en bit av hygget används som avstjälpningsplats, berättar Anna Bergström.

 

-Så medan jag gått här och umgåtts med hygget visade det sig att det är så mycket mer än bara ett hygge.

 

Att verket byggdes just på ett hygge har flera orsaker, menar Anna Bergström.

 

Dels så är det en del av Konstfrämjandet Bergslagens projekt Skogen mellan oss, dels för att idén startade i en frågeställning om vad en skog är.

 

-Men också för att ett kalhygge i sig väcker så många frågor och är kanske den delen av en skog som vi reagerar starkast på.

 

-Jag hoppas att frågorna som väcks här kan starta en process hos oss själva. Är jag en del av det som skapade det här hygget? Hur konsumerar jag?

 

Under fredagen invigning hade en liten skara människor samlats vid verket. Kerstin Wagner, verksamhetsledare på Konstfrämjandet Bergslagen, var med och invigningstalade.

 

Även Konstfrämjandet Bergslagens ordförande Siv Palmgren höll ett litet tal.

 

-Det är väldigt roligt att få inviga det här verket som en del i vårt stora projekt Skogen mellan oss. Det är ett häftigt konstverk och en spännande tolkning av frågan ”Vad är en skog?”

 

Laxå kommun har också varit involverade i konstverket och där fanns det aldrig några frågetecken om att vara med.

 

-Det var ett självklart ja för oss. Verket har utmanat oss i vår föreställning om skogen och om vad konst är, sa Laxå kommuns kultursekreterare Sofie Nordenhaag Law vid invigningen.

 

Anna Bergström är glad att det stora frågetecknet på hygget nu är klart, och hoppas att det ska få leva vidare tillsammans med naturen på hygget.

 

-Och om någon vill lägga dit en pinne är man mer än välkommen. Nu får det leva sitt eget liv framöver och följa väder och vind.

 

Och om hon får möjlighet att göra ett nytt landartverk skulle hon inte tacka nej.

 

-Det här är det största verk jag gjort, men jag skulle gärna vilja göra ett ännu större på ett större hygge i framtiden.

 

 

Foto: Kristina Lindberg

 

 

Foto: Kristina Lindberg

 

 

Foto: Kristina Lindberg