Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Den barnkonventionella lekplatsen

Ett 3-årigt samarbetsprojekt, får finansiering av Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet är att med konst och estetiska lärprocesser som verktyg utforska hur barn kan vara medskapare av lekmiljöer i det offentliga rummet.
Ett 3-årigt samarbetsprojekt, får finansiering av Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet är att med konst och estetiska lärprocesser som verktyg utforska hur barn kan vara medskapare av lekmiljöer i det offentliga rummet.

Under ledning av konstnärer kommer barn i Örebro och Kumla, i samklang med Barnkonventionens krav på barns delaktighet, utforma sina egna miljöer. Projektet djupdyker i frågan om balansen mellan lekvärde och säkerhet och kommer ta fram ett vägledningsmaterial som även möjliggör implementering av modellen hos andra aktörer.

Vi som utvecklat projektet och nu får glädjen och utmaningen att genomföra det är: Mimmi Beckman, Örebro kommun, Gertrud Åstrand, Elisabeth Jangenby och Linda Möller Kumla kommun, Kicki Hendahl, Örebro bostäder samt Jelena Rundqvist och Kerstin Wagner, Konstfrämjandet Bergslagen.