Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Om Hanna Wildow

Om Hanna Wildow

Hanna Wildow kommer under hösten 2018 och våren 2019 arbeta med Bortom de blå bergens andra projektår i Lindesbergs kommun med utgångspunkt i Gränseskogen och i samarbete med sjundeklassare på Storåskolan.

 

Hanna Wildow är konstnär och växte upp i Örebro, men är numera bosatt och verksam i Stockholm. Hanna är också lärare inom bildämnet och svenska som andraspråk. Har även arbetat inom fältet normkritisk pedagogik som konsult och utbildare i över ett decennium, samt som organisatör och arrangör inom konst och kultur.

 

I sitt konstnärliga arbete undersöker Hanna Wildow hur historia konstrueras och hur material som röst, kropp och språk kan transformera vilka berättelser som erkänns vara kunskapsbärande. Verken, som ofta framställs i kollektiva processer och med deltagande av andra aktörer, kan läsas som performativa försök att störa dominerande narrativ; att utmana och bredda våra horisonter. Hanna dras dit tid och rum blottläggs och upplöses – bergen, skogen, sjön – och dit maktens konturer blir som tydligast – klassrummet, konstutställningen, talarstolen.

 

 

Läs mer om Hanna Wildows praktik här.

Hanna Wildow. Fotograf: Emilia Bergmark Jiménez