Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Bortom de blå bergen i Lindesberg: Tag mitt andetag iväg

Bortom de blå bergen i Lindesberg: Tag mitt andetag iväg

I Storå utanför Lindesberg arbetar konstnären Hanna Wildow under våren tillsammans med elever ur sjunde klass från Storåskolan. Tillsammans har de inom ramen för Konstfrämjandets projekt ”Bortom de blå bergen” utforskat naturreservatet Gränseskogen. Genom en rad olika workshops i bl.a Hannas projektateljé i Storå samt på Storåskolan lär sig barnen om skogen och språk som konstnärliga material, ur poetiska, historiska, politiska och ekologiska perspektiv.

 

Projektets andra år, ”Tag mitt andetag iväg”, utgår från skogen och reservatet samt hur vi genom dessa kan tolka vår samtid. Med utgångspunkt i detta, Hannas Wildows konstnärliga process, och samarbetet med Storåskolan skapar projektet under året ett tvärvetenskapligt rum för konst, pedagogik och kunskapsutveckling i Storå.

 

I Storå bor drygt 800 invånare av Lindesbergs kommuns totalt 23 000 invånare. Till skillnad från Gränseskogen är Storå, trots sin litenhet, en plats med mycket rörlighet, då Storå är den första tillfälliga anhalten i landet för många nyanlända. Detta har Hanna Wildow tagit fasta på i sin och elevernas utformning av projektet då hon har låtit en av vår tids stora händelser vävas samman och tolkas utifrån naturreservatets gränser. År 2015 valde Sveriges statsminister, med motiveringen att landet behöver “andrum”, att stänga landets gränser för den stora mängd flyktingströmmar som rörde sig över Europa, sökandes efter en fristad. I projektet låter Hanna Wildow Gränseskogen få fungera som en poetisk, politiskt och ekologisk tillflyktsort, där gränser både accentueras och överskrids, samtidigt som frågan om vems andetag som räknas ekar mellan träden. Ett symboliskt andrum från det politiska klimatet i landet men också ett psykologiskt och biologiskt andrum då skogen är en fredad plats som många besökare upplever som lugnande och helande. Dessutom är våra skogar och reservat också faktiska “lungor” för vår planet som hjälper oss att andas genom att omvandla koldioxid till syre.

 

I Hannas första workshop bekantade sig eleverna på Storåskolan med Gränseskogen genom en temadag i reservatet. Den 12 oktober tog en inhyrd buss de 40 eleverna i sjunde klass till Gränseskogen i 4 grupper om 10. Grupperna fick i tur och ordning ha friluftsdag i närliggande Kloten, en introduktion till naturreservatets biologiska mångfald av Storåskolans NO-lärare samt en workshop med Hanna Wildow inne i reservatet där de bland annat har samlat dött växtmaterial inför workshop nr.2.

 

Den andra workshopen tog plats på Storåskolan den 18.e och 19.e oktober. Samma grupper som deltog i den första temadagen arbetade här en halv dag vardera med text och de olika språk som finns i klassen, samt fick lära sig att dokumentera och arkivera sina fynd från Gränseskogen genom att framkalla blåa bilder på tyg och papper. Cyanotypi som tekniken kallas är en fotografisk framställningsprocess från 1700-talet som framställer bilder med solljus. Genom att behandla naturmaterial (papper, tyg, trä osv) med två kemikalier, kan bilder framträda i skuggan av de föremål som läggs på materialet (i det här fallet naturmaterial från Gränseskogen), eller med negativ.

 

Under våren har Hanna tillsammans med eleverna byggt en rad skulpturer tillverkade av tallgrenar, som bildar ordet “andas” på de sju olika språk som finns bland elevernas modersmål. Skulpturerna kommer senare att användas som rekvisita i en film som spelas in i Gränseskogen i mitten av april, med filmfotograf Adam Nilsson. I filmen framförs en serie performance där eleverna och Hanna Wildow ger processen de delat kropp och rörelse. Filmen ljudsätts också med ett ambient ljudverk skapat tillsammans med musikern Johan Wahlberg. I verket kan man bl.a höra ljud från skogen blandade med dikter på olika språk, ramsor som de deltagande eleverna har skrivit under processens gång. Genom projektets utformning får eleverna inte bara en personlig relation till Gränseskogen som plats men också en vidgad förståelse för Storås och Gränseskogens relation till omvärlden idag. Filmen, skulpturerna och bilderna som produceras under workshoparna kommer slutligen att presenteras och offentliggöras i form av en utställning i Stripa Gruva som öppnar den 17 Maj – 18 maj. Utöver utställningen i galleriet bjuder vernissagehelgen också på performance i både Stripa (fredag) och Gränseskogen (lördag), samt en vernissagemiddag och fest för alla intresserade lördag kväll.

Ur en videodokumentation från projektets första workshop i Gränseskogen. Fotograf: Adam Nilsson