Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Om Rören/Johannessen

Om Rören/Johannessen

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer konstnärsduon Rören/Johannessen tillsammans med hundra elever ur tredje klass framställa nya konstnärliga verk inom ramen för Bortom de blå bergen. Projektet som nu är inne på sitt tredje år utgår denna gång från naturreservatet Sveafallen i Degerfors kommun.

 

I det offentliga rummet arbetar konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören tillsammans som duon Rören/Johannessen. Rören/Johannessen arbetar med metoder som påverkar en given miljö genom att undersöka behoven hos den aktuella platsen och de individer som vistas där. Detta görs ofta genom täta samarbeten med utvalda deltagargrupper. Rören/Johannessens processer innebär att en kollektiv, kontextspecifik arbetsprocess påverkar slutresultatet. De strävar efter att öppna upp offentliga rum och göra dem relevanta och lustfyllda för flera olika grupper i samhället. Tillsammans arbetar konstnärerna aktivt för ett öppnare, mer inkluderande och mer tillåtande samhällsklimat. Gemensamma arbetsprocesser där olika samhällsskikt inkluderas får sätta parametrar och förutsättningar för verket. I offentliga rummet vill Konstnärerna vidareförmedla känslan de själva har när de arbetar, att en som människa kan vara med och påverka det gemensamma rummet och samhället i stort. Känslan av vanmakt som många kan uppleva i samhället transformeras under processens gång till upplevelsen av att vara delaktig i en faktisk förändringsprocess. Rören/Johannessen strävar efter att belysa samhällets strukturella maktstrukturer, På det sättet förflyttar de konstprocessen och deltagarna närmare slutresultatet, beslutsfattandet och i förlängningen även samhällets beslutsfattare. Deras gemensamma konstnärskap i offentliga rummet handlar om att förflytta definitionsmakt genom lekfullhet, gemenskap och dialog.

 

Rören/Johannessen startade 2011 det självorganiserade initiativet Art Lab Gnesta där de fortfarande är verksamma som konstnärliga ledare. Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle i Sörmland och fungerar både som en kollektiv praktik och en konstorganisation.

 

Läs mer här.

Rören/Johannessen. Fotograf: Tasneem Khan