Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Publikationen Jag är Stenart

En publikation om Jag är Stenart publicerades som bilaga till Nerikes Allehanda 30/5 2018.

 

Redaktörer Jelena Rundqvist och Maria (Mia) Andersson.

Formgiven av Hanne Lindberg/Bergen.

 

Ladda ner publikationen här.

 

 

Jag är Stenart är ett konstnärligt arbete av Jelena Rundqvist och treorna på Tallängens skola i Hällabrottet, Kumla. I samarbete med koreografen Ossi Niskala, Naturskolan i Kumla och stenskulptören Basem Zammam.

Jag är Stenart är det första projektet av tre inom ramen för Bortom de blå bergen. Bortom de blå bergen är ett pilot-projekt som genomförs av Konstfrämjandet Bergslagen tillsammans med tre kommuner: Kumla, Lindesberg och Degerfors. Region Örebro län är projektägare och har gett Konstfrämjandet Bergslagen ett regionalt uppdrag att ut-veckla konstpedagogiken i länet. Syftet med projektet är att skapa nya och långsiktiga strukturer för konstpedagogisk verksamhet i hela Örebro län. Detta är en viktig del i den regionala handlingsplanen för bild och form som har tagits fram av Ulrika Stigbäck, Utvecklingsledare bild och form på Region Örebro län. Projektet speglar lokala förutsättningar och bjuder in en konstnär som ges möjlighet att tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöka en förutbestämd plats och fördjupa sig i den specifika kultur- och naturhistoria som under lång tid formar platser.

 

Projektägare Bortom de blå bergen: Region Örebro län,  Område kultur och ideell sektor Projektledare: Konstfrämjandet Bergsla-gen genom Maria (Mia) Andersson och Kerstin Wagner, även verksamhetsledare. Projektår 1 har genomförts i samarbete med Kumla Kommun, Yxhultbygdens Kultur- och Hembygdsförening och  Tallängens skola i Hällabrottet.

 

Projektet finansieras av: Region Örebro Län, Kulturrådet, Kumla Kommun,  Adolf Lindgrens Stiftelse och  Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Barnen sitter i sina skogsmöbler och läser publikationen Jag är Stenart.