Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Skogen mellan oss

Med skogen som tema och plats går sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige samman i en unik konstsatsning; Skogen mellan oss!
Med skogen som tema och plats går sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige samman i en unik konstsatsning; Skogen mellan oss!

Projektet ”Skogen mellan oss” stärker konstens roll utanför storstäderna genom ett program som under 2021 knyter samman ett femtontal platser. I Konstfrämjandets distrikt Gävleborg och Uppland i öst över Västmanland, Bergslagen och Dalarna till Värmland i väst skapas egna delprojekt samtidigt som samverkan sker med kollegorna.

 

– ”Skogen mellan oss” är i grunden ett större samarbete. I projektet arbetar vi sida vid sida med bland annat konstnärer, lokala aktörer och föreningsliv, säger verksamhetsledare Kerstin Wagner.

 

Med den gemensamma identiteten kommer Konstfrämjandets distrikt att sprida händelser såsom utställningar, föreläsningar och workshops över ett stort geografiskt område.

 

Arrangörerna hoppas att projektet inspirerar civilsamhälle och beslutsfattare till diskussioner om kulturens strukturer på landsbygden. Genom temat lyfts samtidigt frågor kring skogen som plats för alltifrån exploatering, produktion och rekreation till migration, historia, mystik och hem.

 

I Bergslagen påbörjades projektet sommaren 2020 då konstnären Kristina Lindberg spenderade 1 månad i Nyhyttan för att starta en konstnärligt process. Resultaten kommer visas i form av utställningar, workshops och samtal i Nyhyttan och Konstfrämjandets galleri i Örebro under hösten 2021. Inom ramen för projektet kommer även konstnärsgruppen OTALT från Arvika att genomföra en performance i Tivedens nationalpark och Örebros fristadskonstnär Abdalla Basher skapar nya verk. Ytterligare konstnärer kommer dessutom bjudas in att delta i projektet.

 

 

För ytterligare info besök gärna Skogen mellan oss hemsida: www.skogenmellanoss.se

 

 


  • Projektet finansieras av:  Postkodstiftelsen, Folkrörelsernas Konstfrämjande samt Kulturrådet.
  • Samarbetsparter: Laxå Kommun, NorART, Nora kommun och Ljusstråk, Nyhyttans Kurort.
  • Vill du medverka i projektet? Kontakta projektledarna:
  • Kerstin Wagner: kerstin.wagner@konstframjandet.se
  • Kristina Lindberg: kristina.lindberg@konstframjandet.se

Skogen mellan oss