Bortom de blå bergen i Degerfors — med Rören/Johannessen

Rören/Johannessen. Fotograf: Tasneem Khan

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer konstnärsduon Rören/Johannessen tillsammans med hundra elever ur tredje klass framställa nya konstnärliga verk inom ramen för Bortom de blå bergen. Projektet som nu är inne på sitt tredje år utgår denna gång från naturreservatet Sveafallen i Degerfors kommun.

Rören/Johannessen arbetar med metoder som påverkar en given miljö genom att undersöka behoven hos den aktuella platsen och de individer som vistas där. Detta görs ofta genom täta samarbeten med utvalda deltagargrupper. Rören/Johannessens processer innebär att en kollektiv, kontextspecifik arbetsprocess påverkar slutresultatet. De strävar efter att öppna upp offentliga rum och göra dem relevanta och lustfyllda för flera olika grupper i samhället. Tillsammans arbetar konstnärerna aktivt för ett öppnare, mer inkluderande och mer tillåtande samhällsklimat.

Sveafallens naturreservat börjar strax söder om Degerfors och är på gångavstånd från en av de fem skolor projektet vänder sig till. De geologiskt unika Sveafallen bildades för 10 000 år sedan då inlandsisen drog sig tillbaka och efterlämnade en stor mängd jättegrytor. En jättegryta är en mycket djup och rund håla i marken som bildas genom att stenar sätts i rotation av vattenmassor och maler sig ner i berggrunden. De minsta grytorna är bara några decimeter breda skålar i urberget, medan de största är 1–4 meter breda och upp till 8–10 meter djupa. I naturreservatet kan man också se de fem strömrännor där Svea älvs vatten antas ha runnit ut mot Letälven. Domedagsdalen, som en av rännorna kallas, har en brant klippvägg med en högsta punkt på 17 meter ovanför marken. Tidigare trodde man att det på grund av en markant nivåskillnad mellan Ancylussjön och Västerhavet, uppstod kraftiga vattenfall i området. Man gjorde jämförelser med dagens Niagarafall och menade då att Sveafallen skulle ha varit tre gånger så stora. Senare forskning, hävdar att det inte fanns någon större nivåskillnad mellan haven och att det därför inte var fråga om några egentliga vattenfall. Sedan 1975 är Sveafallen ett 88 hektar stort naturreservat med många vandringsleder.

Läs mer om projektet Bortom de blå bergen i Degerfors och även om duon Rören/Johannessen.

Visa alla