Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Open Call: Bortom de blå bergen år 3 — Konstnär sökes för deltagarbaserat arbete i Degerfors kommun

Bortom de blå bergen är ett deltagarbaserat projekt i samarbete med tre kommuner – Lindesberg, Kumla och Degerfors. Varje år bjuds en konstnär in som tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöker en förutbestämd plats.

Nu har vi kommit till det tredje året och söker en konstnär med erfarenhet av deltagarbaserade processer för arbete med utgångspunkt i Sveafallen i Degerfors.

 

Bortom de blå bergen

Bortom de blå bergen är ett 3-årigt deltagarbaserat pilotprojekt i samarbete med tre kommuner i Örebro län – Lindesberg, Kumla och Degerfors. Projektet speglar lokala förutsättningar och bjuder varje år in en konstnär som ges möjlighet att tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöka en förutbestämd plats. Nu söker vi en konstnär med intresse och erfarenhet av pedagogiskt arbete och deltagarbaserade processer för arbete med utgångspunkt i Sveafallen i Degerfors. Läs mer om projektet här.

 

Sveafallen

Från hösten 2019 till och med maj 2020 fokuserar Bortom de blå bergen på Degerfors med utgångspunkt i naturreservatet Sveafallen. Platsen är ett välkänt nyckelområde för den geologiska forskningen omkring Ancylussjöns forna utlopp under senare delen av istiden. Idag är området skogbevuxet, men man kan se spår av isavsmältningen i form av bland annat jättegrytor och flyttblock.

En jättegryta bildas genom att större och mindre stenar sätts i rotation av vattenmassor. Dessa stenar skapar en ibland flera meter djupa gropar genom att mala sig ner i berggrunden. Vidare så kan man också se de fem strömrännor där Svea älvs vatten antas ha runnit ut mot Letälven. Domedagsdalen är den djupaste rännan av de fem. Den har på sin västra sida en brant klippvägg med en högsta punkt på 17 meter ovanför marken.

 

Parkskolan, Strömtorpskolan, Svartåskola, Bruksskolan och Åtorpskola

Arbetet i Degerfors sker i samarbete med samtliga elever i årskurs 3 i kommunen. Sammanlagt rör dig sig om 5 skolor och 100 elever som berörs av projektet. I årskurs 3 arbetar eleverna med ämnen såsom geologi, istid, stenåldern, järnåldern etc. i sin ordinarie undervisning. Skolorna i Degerfors arbetar också under hela läsåret med tema: Vatten. Dessa ämnen kan förslagsvis med fördel kopplas till det konstnärliga arbetet med Sveafallen. Konstnären är med och planerar projektet tillsammans med klasslärare och bildlärare på skolorna i början av höstterminen. Upplägget under resterande året kan t.ex vara att konstnären träffar klasserna i början och slutet av en temavecka. Övriga dagar av veckan arbetar eleverna med projektet tillsammans med ordinarie lärare på skolan.

 

Vi söker en konstnär

Vi söker dig som är konstnär med intresse och erfarenhet av pedagogiskt arbete och deltagarbaserade processer. Genom deltagarbaserat arbete och målmedveten pedagogisk verksamhet utifrån frågor om miljö och kulturarv producerar du ett eller flera konstverk, baserade på plats och sammanhang, tillsammans med deltagare. Ditt arbete utgår från Sveafallen och formas tillsammans med deltagare i en öppen undersökande process. Berget som plats, material och sammanhang leder ert arbete. Produktionen innebär möten mellan olika grupper av deltagare: barn och unga, representanter från civilsamhälle och offentliga myndigheter. Vi söker dig med erfarenhet av arbete med barn och unga, samt gärna av de frågeställningar som projektet berör.

 

Omfattning och arvode

Arbetet kommer att starta redan i augusti 2019, men framförallt ske under våren 2020 med avslut i maj. Uppdraget innebär ett heltidsarbete om 2,5 månader spritt över den aktuella perioden. Tiden fördelas enligt överenskommelse, med arvode enligt KROs rekommendationer. Arbete på plats i naturreservatet och på skolorna är en förutsättning för projektet och på grund av avstånd och Sveafallens avskildhet kan arbetet med fördel planeras som en serie kortare residence med mer intensivt arbete i t ex september, mars och april med presentation av projektet i början av maj. Projektet bekostar material/produktion för workshops och presentation, resor och boende om det är aktuellt, inom ramen för budget.

 

Ansökan och frågor

Ansök genom att maila kerstin.wagner@konstframjandet.se senast 17 augusti 2019.

  • Ansökan ska innehålla:
  • * En kortfattad redogörelse för hur du skulle vilja närma dig projektet konceptuellt och metodologiskt.
  • * En kortfattad beskrivning av din praktik och din erfarenhet och tankar om platsspecifikt deltagarbaserat processarbete, beskriv även din erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och unga.
  • * En grov tidsplan över när det skulle passa dig att arbeta på plats och om det är något särskilt vi behöver ha i åtanke när vi planerar för t ex boende och resor tex. om du har har körkort.
  • * Dokumentation av ett urval av tidigare arbeten, 3-5 st.

För frågor om projektet, kontakta projektledarna:

Kerstin Wagner kerstin.wagner@konstframjandet.se

eller Kristina Lindberg kristina.lindberg@konstframjandet.se

 

Projektägare, projektledning och bidragsgivare

Region Örebro län är projektägare till Bortom de blå bergen.

Konstfrämjandet Bergslagen är projektledare.  

Projektet finansieras av Region Örebro län, Kulturrådet, Kumla-, Lindesberg- och Degerfors kommuner, Adolf Lindgrens Stiftelse och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

 

  • Ansök senast 17 augusti 2019