Se människan

Se Människan började som en konstutställning som sökte en lokal. En präst öppnade kyrkans dörr och där har den stannat kvar.

Varje februari månad sedan 2007 har en fotoutställning visats i S:t Nicolai kyrka i Örebro. Den numera återkommande utställningen har som syfte att med utgångspunkt i konstnärliga verk ge plats för reflektion och möten kring människors villkor i vår tid. Kyrkan som utställningsplats, med sitt historiska sammanhang och arkitektur, är en utmaning för både utställare och publik.

Intressanta kontraster uppstår i utställningsrummet som inspirerar till nya frågeställningar och diskussioner. Med fokus på konstnärliga uttryck ges tillfälle för samtal och möten utifrån identitet, livsvillkor, konst, liv & död, historia och framtid. Se Människan är ett brett samarbete med olika aktörer som bidrar till ett kringprogram med film, föreläsningar och samtal. Förhoppningen är att många vill delta i det humanistiska samtalet i det offentliga rummet.

Se människan sker i samarbete mellan Nikolai församling, studieförbundet Sensus, Örebro läns landsting, Örebro Univetsitet, Bio Roxy och Konstfrämjandet Bergslagen.

Visa alla