Vad är en skog?

Vad är en skog? Vad är en kolbädd? Vad är naturvård, eller för all del vad är en soptipp? I Tiveden har konstnären Anna Bergström utforskat ett av traktens kalhyggen i samband med byggandet av ett landartverk.

Med ett liv sammanflätat med skogen som omringar Tiveden arbetar konsthantverkaren Anna Bergström i och med naturen. Vi träffades under våren i hennes tiny house omringat av växthus, ateljé och bodar för att diskutera om konsten, klimatet, livet och tiden. Detta samtal materialiseras nu delvis i den landart som skogen och Anna visar under sommaren.

I mitten av ett av ortens kalhyggen som omgärdar nationalparken har nu landart i form av ett frågetecken tagit form, detta då verket i processens början utgick från vad en skog är. Hygget har dock visat sig bära på flera berättelser som ger upphov till frågor. I ena änden hittade Anna en gammal kolbädd härstammandes från en kolmila. I andra änden har kanten av en liten rondell fått tjäna som avstjälpningsplats för trädgårdsavfall på orten. Decennier av kompostering har bidragit till att syrén, såpnejlika, praktlysing, spirea och ett litet kastanjeträd numer växer på platsen. Straxt intill avstjälpningsplatsen hittade Anna också låga stenstrukturer som ser ut att ha tillhört någon form av byggnad en gång i tiden. Anna har frågat flera äldre personer i byn men ingen minns några byggnader, bara soptippen. Nästa steg blir att fråga lantmäteriet och titta i gamla arkiv efter byggnaden. Anna lade också märke till en helt ny slags märkning från skogsbolaget som avverkat skogen, en stor lönn hade sparats och runt stammen satt avspärrningsband där det stod naturvård på, runt kolbädden sitter en remsa som det står kulturvård på.

Hur kommer vi påverkas på ett personligt och känslomässigt plan om/när vi inte längre har tillgång till de naturliga och politiska landskap som är så starkt förknippade med vår identitet och kultur?

Verket kan besökas under hela sommaren med start den 2.a Juli. Invigning sker den 2.a juli kl.13.00 med invigningstal av Konstfrämjandet Bergslagens styrelseordförande Siv Palmgren. Välkomna!

Visa alla