Utställning: Nina Kerola — Olika platser

Nina Kerolas utställning Olika platser på Konsthallen Musikhögskolan bjuder in till ett samtal om att upptäcka platser. Hennes bildvärld väcker tankar om att söka och utforska sin omgivning.

Konstnären Nina Kerola bjuder in till ett samtal om att upptäcka platser. Hennes bildvärld väcker tankar om att söka och utforska sin omgivning. Det kan vara bekanta miljöer, som skogen eller en främmande sjöbotten som undersöks genom fortsatta steg ut i det grumliga, där den bara foten måste leta sig fram förbi vasstrån och kallt bottenvatten.

Vernissage torsdag 19 oktober kl 16.00-18.00.

Presentation av utställningen kl 17.00.

Ett samarrangemang av Konstfrämjandet Bergslagen och Örebro universitet

Visa alla