Utställning: Maria Andersson ”Reverb”

Maria Anderssons utställning Reverb består av video, text och bildverk som tillsammans skapar ett rumsligt collage om historiens upprepning och kroppen som samhällsförändrande kraft.

Reverb är historiens repetition och efterklang. En upprepad reflektion, lite annorlunda varje gång, men med samma återkastade grundton. Prefixet står för det återkommande, verbet är handlingen och skeendet, process och tillstånd — och med det möjligheten att kunna agera annorlunda när historien upprepar sig. En historia utan tydlig början eller slut.

Maria (Mia) Andersson är född 1978 i Motala och bor och arbetar i Stockholm. Hennes praktik kretsar framförallt kring plats, kropp och koreografi, rumslig organisation och samhällsförändring. Hon är utbildad på bl.a. Central Saint Martins College i London och på Konstfack i Stockholm.

Vernissage sker lördagen den 26 november kl. 12 – 16 med konstnärssamtal kl. 13.00.

Mer information: www.mariaandersson.net

Visa alla