Utställning: Magnus Westerborn — Intense Flash and Sensation of Heat

Intense flash and sensation of heat är ett arbete om den första atombomben som togs fram inom det hemliga Manhattan Projektet i USA mellan 1942 till 1945. Fotografen Magnus Westerborn besökte de olika platserna i USA där projektets forskning och utveckling skedde.

Magnus Westerborn arbetar som frilansfotograf med egna projekt och uppdrag. Bland hans tidigare projekt kan nämnas Bikeriders för Jesus (2005), en route italia (2014) och The Radiation Mask Series (2017).

Westerborns arbete tog sin början i Chicago där en första atomreaktorn från 1942, Chicago Pile, ligger nedgrävd i Red Gate Woods. Han besökte Los Alamos i New Mexico där projektet utvecklades, flygplatsen i Utah där den nya bombens form testades och reaktorerna där plutoniumet till första atombomben framställdes och som den 16 juli provsprängdes vid Trinity site i New Mexico den 16 juli 1945.

Genom att lyfta fram historien kring atombombsteknologins framväxt aktualiserar han dagens problematiska situation kring kärnvapnen, dess fortsatta spridning och därmed en förnyad hotbild globalt sett.

Visa alla