Utställning: Lotta Smed — Längs en smal stig

I utställningen Längs en smal stig visar Lotta Smed både skulptur och teckning. Skulpturerna är gjorda i flera olika material så som gips, lera, brons, glas och plast. De flesta verk har tillkommit under perioden 2013 - 2018. Utställningstiteln anspelar på själva sökandet i livet.

Mina teckningar, som jag här visar som grafiska blad, har i vissa fall varit skisser till skulpturerna. De tillkommer på ett intuitivt sätt. Jag planerar inte vad jag skall teckna utan kan överraskas av ett bildmotiv. På detta sätt formas min bildvärld utifrån ett intresse av att skildra ett inre liv och det omedvetna. De bildsymboler som finns så som hus, träd, moln, ett par glasögon och en sten är enkla att känna igen. Men de är sammanställda så att det uppstår en ny betydelse som berättar om livets prövningar, mysterium och möjligheter.

I skulpturserien med flickgestalter har jag arbetat mycket med hållningen. De tunna flickgestalterna håller upp sig själva med knappa men ändock tillräckliga resurser.

Flickorna tycks befinna sig i en andlig dimension men trots allt påtagligt närvarande. Deras öppna ansikten utstrålar en kraft som står i kontrast till deras tunna kropps konstruktion. Gestalterna berättar om en närmast övernaturlig styrka som finns att tillgå i den absoluta skörheten.

I verket Lövsal syns ett fruset ögonblick av nuet och livsnaturen. Går det att fånga det ogripbara och bevara en livsprocess? Genom att gjuta av riktiga löv så omvandlas de till en imaginär och eterisk bild av sig själva. Lövet förmultnar men består här i en annan, ny genomskinlig form i en mångfald och tusenskepnad. När dagsljuset kommer in i löven lyser de inifrån. Det är möjligt att se Lövsal som en metafor för livets oändlighet och gåtfullhet. En sinnebild för den skönhet som i vissa sekunder blixtrar till.

– Lotta Smed

Visa alla