Utställning: Lina Bjerneld — Velmans Cat, Atlas Crack

Lina Bjereld utforskar sambandet mellan måleri, objekt och rum. Utställningens titel hänvisar till teorier om de mentala och fysiska fenomen som uppstår när vi står framför en målning. Samt myten om Atlas - titanen som straffas för sin upproriskhet genom att han får bära himlavalvet på sina skuldror och vad som skulle hända om han inte orkar mer.

Lina Bjerneld är en målare som utforskar mediets gränser och som intresserar sig för att utforska sambandet mellan måleri, objekt och rum. Verken kan ses i relation till varandra, inte som bilder som representerar något, utan som meditationer över ett vara. Vad som sker i periferin ges lika mycket utrymme som det centrala, både i arbetsprocessen men även i de färdiga verken. Bilderna skjuter in i varandra och fungerar som både motiv och undertext och här finns en öppenhet för och en vaksamhet på mellanrummen och verkens plats och relation till rummet. Motiven befinner sig i utkanten av ett berättande och rör sig mellan självbiografiska, konsthistoriska och populärvetenskapliga referenser. Här skapas spänning mellan det introverta och det utåtriktade. Måleriet är öppet, generöst och förflyttar sig fritt mellan formspråk. Bjerneld undviker generella tolkningar och i stället är det relationer runt helheten, där erfarenhet och minne, kreativitet och prestation, objekt och representation är betydande.Utställningens titel “Velmans Cat, Atlas Crack” ger ingång till två tankespår som varit centrala i arbetet med verken som visas. Dels Max Velmans teorier om medvetande och perception och tankar om de mentala och fysiska fenomen som uppstår när vi står framför en målning. Vart uppstår upplevelse av en målning är en fråga Bjerneld ständigt upptas av. Atlas Crack syftar till den stora centrala målningen i utställningen och har fått namn av myten om Atlas – titanen som till straff för sin upproriskhet mot gudarna får till uppgift att bära himlavalvet på sina skuldror, Här finns tankar om ansvar och tålamod och vad som skulle hända om Atlas inte orkade mer.
Lina Bjerneld är född 1979 och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Är uppvuxen i Mora men bor och verkar i Stockholm. Hon har ställt ut både i Sverige och internationellt.
Utställningar i urval; Malmö Konstmuseeum, CAC Vilnius, Art Brussels och Fullersta Gård. Lina Bjerneld har tilldelats i år O. och J. Hullgrens stipendium från Konstakademien och har tidigare bland annat tilldelats X:et-stipendiet och erhållit ateljéstipendium vid Kunstdepot i Schweiz och IASPIS i Sverige.

Visa alla