Utställning: Leif Engström — Skogsflanören

I den här utställningen har jag valt att visa enbart målningar där naturen är närvarande. Utställningens titel ”Skogsflanören” har jag lånat från Gösta ”Snoddas” Nordgrens melodi, från 1961. Texten handlar om längtan från staden och civilisationen tillbaka till skogen och naturen.

Jag arbetar med måleri, ofta landskap, växtlighet och byggnader, motiven hämtas i skogen eller i förortsmiljöer. Målningarna placerar sig i en tradition av nordiskt föreställande måleri men drar också in referenser från japansk bildkultur, science fiction och magisk realism. Det är intressant

att använda bildspråk från äldre måleri i motiv som jag hittar i min egen omgivning. Att avbilda någonting i en målning gör ofa att man ser på det på ett nytt sätt. Jag fantiserar mycket om den miljö som jag befnner mig i. Platsernas historia och hur människan inverkat på dem är olika berättelser som jag försöker fånga in och artikulera genom arbetet med mina målningar. Jag försöker stämma bilderna i rätt tonläge.

I den här utställningen har jag valt att visa enbart målningar där naturen är närvarande. Utställningens titel ”Skogsflanören” har jag lånat från Gösta ”Snoddas” Nordgrens melodi, från 1961. Texten handlar om längtan från staden och civilisationen tillbaka till skogen och naturen. Detta var ett vanligt tema i 50- och 60-talets musik och kultur, en period då många i Sverige flyttade från landsbygden till städer för att hitta arbete i den snabbt förändrade ekonomin. Kanske skapade den samhällsförändringen ett ännu större sug efter skildringar av landsbygdens liv?

Ordet flanera kommer från franskan. Det betyder ungefär ”strosa omkring”. Ordet förknippas ofta med 1800-talets flanör-romaner, med namn som Charles Baudelaire. Flanören är en figur som planlöst driver omkring i den moderna staden. Det finns någonting motsägelsefullt i användandet av den urbant kodade termen i låttexten, som handlar om att hitta tillbaka till sina rötter i en tänkt autentisk landsbygd. Kanske är det även en beskrivning av den position många av samtidens människor har till naturen? Jag kopplar också ihop det med min metod för att hitta mina motiv. Då rör jag mig mer eller mindre planlöst i min omgivning eller i digitala världar. Det är en process där motiven bearbetas och ofta kombineras med andra element för att skapa en stämning som överensstämmer med en inre bild som jag har.

– Leif Engström

Visa alla