Utställning: Lars Agger — Gränslandet

I snart 20 år har temat med dessa teckningar och skulpturer varit närvarande i det dagliga arbetet i ateljén. I början var det att jag ville finna ett uttryck där jag kunde röra mig helt fritt i fantasins värld. Inget var rätt eller fel.

Utan att jag förstod det så smög inslag in i teckningarna som var minnen och upplevelser ur barndomen.
Så på så sett är det ganska självutlämnande och samtidigt som jag vill skapa en scen
för intryck och upplevelser för betraktaren.
Utställningen innehåller teckningar och skulptur/farkoster.
Det kommer också att innehålla en del måleri . Som är uteslutande landskap.
Även det är för mig personligt sökande efter landskapet som inte längre finns
annat än i minnena efter barndomen då jag tillbringade sommarloven på landet.

– Lars Agger

Visa alla