Utställning: Kävesta Folkhögskola — Lika olika

Samlingsutställningen Lika Olika erbjuder en inblick i konst och form-utbildningen på Kävesta Folkhögskola. Det är en samling verk som rymmer både första årets introduktion till teknik, material och hantverk och det individuella konstnärliga sökandet under utbildningens andra år.

Verken i utställningen skiljer sig i uttryck, form och temperament. På samma sätt skiljs vi åt i ålder, bakgrund och erfarenheter. Det som för oss samman är vårt gemensamma arbete och intresse i den konstnärliga processen. Tillsammans är vi Lika Olika. /Andraårseleverna på Kävesta konst och form.

Visa alla