Utställning: Karina Sommarström, Lotta Persdotter Andersson, Mariaana Saarimäki, Ellinor Ljungkvist, Inga Dybeck — Fortuna

Denna utställning är en kollektiv handling av att komma samman i en konstellation av interdisciplinär konstnärlig praktik, flera generationer och kvinnligt perspektiv. De konstformer som presenteras är akryl- och oljemåleri och videokonst utifrån traditionella tekniker tillsammans med nyskapande performanskonst.

fem konstnärer – tre generationer

Vi är en grupp på fem kvinnliga konstnärer med ett åldersspann på 35 till 85 år som gett utrymme till varandra att skapa utifrån ett individuellt intresse. Karina Sommarström, Lotta Persdotter Andersson, Inga Dybeck, Mariaana Saarimäki och Ellinor Ljungkvist som alla har anknytning till Nora och länet är utbildade och praktiserande konstnärer inom både bildkonstsammanhang som den samtida dansscenen. Under gemensamma träffar har vi reflekterat kring våra konstuttryck och temat romersk mytologi. Gudinnan Fortuna som representerar ödet och lyckan inom romersk religion har fått influera våra verk på olika sätt. Med slumpens kraft i tankarna har våra verk skapats utifrån denna idé och form av personifiering av ödet, eller fått visat sig som spår i vårt redan existerande konstnärliga utövande. Skapandeprocesser har skett med slumpens agerande som teknik, och personliga känslor av ensamhet, ilska och skönhet uttrycks på duk eller i rörelse.

”När verkligheten ändrar form och innehåll, när känslorna inte är som förut, när du slutar känna igen dig själv och den verkligheten du lever i. Du famlar…” – Lotta Persdotter Andersson

fem konstnärer – tre generationer


Missade du livesändningen eller har du inte har möjlighet att besöka galleriet kan du klicka här för att se en video av utställningen Fortuna.

Visa alla