Utställning: Jöran Österman — Just Visiting

Jöran Österman är bildkonstnär från Hälsingland som arbetar med installationer och grafik samt verksam som curator och utställningsproducent.

Han är representerad vid Statens konstråd, Moderna museet och Nationalmuseum samt ett stort antal regioner och kommuner.

Vid utställningen i Konstfrämjandet Bergslagen visar han grafiska arbeten från framförallt två större projekt: ”Just Visiting”, som handlar om böcker och bibliotek, samt ”It Will Pass” en grafisk serie om minnet och glömskan.

Om Sviten ”Just Visiting”

Just Visiting är ett utställningsprojekt som infattade 10 grafiska blad i större format. Färggravyr/fotopolymer tryckta på Hahnemȕhle 350 gr koppartryckspapper.

Under några år reste jag omkring i Europa och besökte en del intressanta bibliotek. Tanken var att i utställningsform försöka beskriva minnet och människan i form av böcker.

Titeln Just Visiting kom av att när jag gick omkring på biblioteken så dröjde det inte så länge förrän en bibliotikarie uppmärksammade att jag inte var en ”vanlig” låntagare och undrade om det var något som de kunde hjälpa till med. Jag svarade då att jag bara var på tillfälligt besök, Just Visiting. I överförd bemärkelse var det ju det som hela projektet handlade om, människans korta liv.

Just Visiting har visats på ett flertal internationella konsthallar och jurybedömda grafikutställningar ex Print Triennal Krakow m fl.

Hela sviten finns representerad på Bibliotheca Alexandria, Egypten. Sviten är inköpt i sin helhet av Statens Konstråd och enstaka blad finns representerade i ett flertal kommunala och landstings konstsamlingar.

Vid Grafiktriennal XV Uppsala Konstmuseum visades en installation på ett liknande tema med titeln ”Nattens Bibliotek”.

– Jöran Österman, Konstnär

Klicka här för att se en konstvisning av utställningen.

Visa alla