Utställning: Eva Zettervall — Take It or Leave It

Jag har alltid velat vara självständig och kunnat uttrycka mig fritt, därför har konstnärsrollen passat mig. Jag är en utpräglad bildmänniska och ordet är inte mitt uttryckssätt. Mitt måleri är figurativt och expressionistiskt. Jag har nästan alltid människor med i mina målningar, företrädesvis kvinnor.

Färgen ser jag som en egen dimension. Jag arbetar kontinuerligt med samma frågeställningar, men förändringar i samhället har även förändrat mitt sätt att angripa temat. Områden som främst har intresserat mig är kvinnans utsatta situation i samhället, relationsproblem, våld och och vetenskapliga frågor om människans utveckling. Jag samlar dagligen information om vad som händer genom dagspress, radio och TV samt sociala medier och det ger mig en massa ”input”. Ur detta tar jag sedan ställning och kommenterar kring dessa frågor. I mina målningar finns förhoppningsvis flera ingångar och tolkningar.

– Eva Zettervall

Visa alla