Utställning: Elin Maria Johansson — Echoes

Elin Maria Johanssons arbeten har de senaste åren rört sig runt frågeställningar om flocken eller svärmen och det kollektiva medvetandet, med ett perspektiv utifrån naturens allra minsta organismer till solsystemets inneboende kommunikation.

Tillsammans bildar hennes verk en abstrakt och metaforisk väv som speglar den plats och den tid vi befinner oss i.

Videoinstallationen Echoes bygger på ett performance verk med samma namn, som under november 2021 visats på Lilith Performance Studio, Malmö. I verket vänder sig platsen tillbaka till dig genom att stillsamt visa att den har uppmärksammat din existens. Naturen har i vårt samhälle länge fått till uppgift att vara en fristad för människan och den har absorberat en stor mängd mänskliga bekymmer och längtan. Fragment av dessa förtroenden, iakttagelser och drömmar gömmer sig som rester i vår omgivning och tillbaka mot oss studsar dess ekon.

Ljudkomposition Michel Wenzer

Elin Maria Johansson är född 1979 i Västernorrland. Utbildad på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Bor och arbetar i Skåne sedan 2010.

Visa alla