Utställning: Daniel Wiklund — Raycaster

Daniel Wiklunds oljemålerier vill inte så lätt låta sig placeras inom någon specifik kategori av bilder. De kan nästan beskrivas som en slags metabilder, en intuitiv lek med vad bilder gör inom sig själva, med varandra och i oss som betraktare.

Wiklunds måleri är framförallt just måleri – de förlagor som används rättfärdigas inte främst genom vad de representerar utan genom de måleriska möjligheter de bjuder in till. Slutresultatet är ett slags rebusliknande gåtor, där lösningen alltid ligger i färgen, formerna och materialet.

Daniel Wiklund tog sin kandidatexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan 2012. Utställningen är Wiklunds utställningsdebut.

Visa alla