Utställning: ”Bortom det tillsynes borta” Ulla-Pia Könönen

Textilkonst och grafik blandas i ny utställning!

Ulla-Pia Könönen är utbildad inom fri konst i Göteborg och är i grunden målare och tecknare. Numera jobbar hon med många tekniker

”Idéer får jag från hur jag ser på min omvärld och den egna historien. ”Det finns ett öga bortom det till synes borta” heter min utställning. Det finns ett område mellan det som varit , det som är och det som skall bli. Mitt konstnärskap rör sig i denna frizon.”

Könönen har sin arbetsplats på Kantens ateljéförening i Göteborg. Där har hon tillgång till grafikverkstad . Tecknandet ur den egna fantasin är hennes utgångspunkt i det grafiska arbetet med torrnål. Till den här utställningen tar hon med textilverk och grafiska blad.

”Den långsamma processen med broderandet skapar ett meditativt tillstånd som jag är vän med. Arbetet i grafikverkstaden är mera precisionskrävande och fysiskt tyngre så varvandet av dessa två arbetssätt har fungerat bra för mig den senaste tiden.”

Ulla-Pia Könönen är född och uppvuxen i Finland och är verksam i Göteborg.

Mer information: https://www.ulla-pia-kononen.com

Visa alla