Utställning: Björn Brusewitz — Leva baklänges

Att vara bildkonstnär är för mig att få ägna sig åt eftertanke. Och att få arbeta i olika lustfyllda hantverk. Jag söker uttrycka det ordlösa, det fördolda och det tidlösa. Jag söker uttryck för psykiska tillstånd.

”Kroppen är den del av själen som syns” skrev författaren Gösta Ågren. I mina träskulpturer har jag funnit en närhet mellan form och uttryck mellan kropp och själ. I mina gravyrer infinner sig uttrycket i slutet av en mängd provtryck av kopparplåten.

Mina huvudsakliga bildelement är Människan, Rumslighet samt Ljus och Mörker. Jag arbetar i en flertusenårig tradition, där man söker hur människan och världen ser ut, hur tillvaron kan te sig eller hur det känns att finnas till.

– Björn Brusewitz

Visa alla