Utställning: Anntott Parholt

Välkommen på vernissage för Anntott Parholts utställning På spaning efter den tid som flytt. En helt vanlig historia. På vernissagedagen den 21 oktober berättar konstnären om sin utställning kl.13.00

Anntott Parholt – På spaning efter den tid som flytt. En helt vanlig historia. Textila bilder.


Under ett skede i livet, särskilt i brytningstider, leder minnet dig bakåt i tiden. Och då med fördel det ofrivilliga minnet, som är rubrikens metod.

Till skillnad från information om det förgångna, som endast förmedlar det rena förloppet utan inbördes sammanhang, bjuder överraskningarna i berättelsen på erfarenhet. Med andedräkten från den tid som flytt erfar du i bästa fall det ojämförliga.


Med hjälp av föremål som blickar tillbaka bevaras minnen ”intill tredje och fjärde led”. Detta är, i all anspråkslöshet, också min metod.

Visa alla