Utställning: Anna-Karin Boo, Christina Råhlén och Jan Hermansson — Olika

Tre länskonstnärer avslutar året på Konstfrämjandet Bergslagen i Örebro, det är Anna Karin Boo, Christina Råhlén och Jan Hermansson som i en samlingsutställning med namnet "Olika".

Anna Karin Boo är målare och skulptör och på Konstfrämjandet visar hon både målningar och skulpturer. Hennes konst tar oftast sin utgångspunkt i barnets värld där det konkreta blandas med det abstrakta, det fysiska med det psykologiska, ofta i stora oljemålningar och teckningar.

Christina Råhlén söker sina motiv i det vardagliga och i de stora existentiella och samhälleliga sammanhangen. Experimenterar mycket i måleri, teckning och objekt och använder sig av både intuitionen och slumpen för att hitta uttryck som samtidigt präglas av djup och enkelhet.

Jan Hermansson är huvudsakligen målare, gärna i det stora formatet. Människor och natur finner man oftast i hans verk och han prövar olika stilar och tekniker för att ladda sina figurer med mening och avläsbara sinnesstämningar i utsatta situationer och miljöer.

Trion träffades på Örebro Konstskolas tvååriga utbildning 2017. Det är första gången de ställer ut i Örebro tillsammans men de har tidigare var för sig haft utställningar på andra orter i länet. Anna Karin Boo bor i Örebro, Christina Råhlén i Glanshammar och Jan Hermansson i Ramshyttan.

Musik med gruppen Löfroth&Grabö 13:30 på vernissagedagen.

Visa alla