Utställning: Altansukh Demberel — urKaos

Mina bilder har koppling till en inre bild, oftast av naturen, ur minnet oftast otydliga bilder blir till fantasi bilder, ofta fantasiväxter, en fantasivärld.

Mina bilder växer under själva processen och jag är bara vagt medveten om

hur slutresultatet kommer att se ut …… jag följer känslan, ibland av lugnet

oftast av ett inre kaos… bilderna växer och växer in i varandra… minnen flätas ihop med nuet.


Altansukh Demberel är född och uppvuxen i Ulaanbaatar, Mongoliet. Han bor och är verksam konstnär i Örebro och arbetar även som bildlärare på Kulturskolan i Lindesberg. Demberel har en Master of Fine Arts från Umeå Konsthögskola, 2010.

Visa alla