”Ty ett alltid finns aldrig” — Kent O. Höglund

Temat kretsar kring historia, tid, rum och ändlighet.
Verken på utställningen består av fotografier och målningar samt blandningen av dessa tekniker.

”Ty ett alltid finns aldrig.”

År 2005 byggde jag en enkel scenbild i LUX-paviljongen här i Örebro som fick namnet Historia. Installationen bestod av en stol och en målning samt två fotografiska triptyker.
Ämnet har inte riktigt velat lämna mig. Så denna utställning på Konstfrämjandet, som behandlar samma spörsmål, kan ses som en uppföljning från 2005.
”Vi äger inget med säkerhet utom det förflutna” skriver Evelyn Waugh och åberopar minnet som centralt när vi särskådar historien och historia som fenomen. Andra lika centrala begrepp är tid och rum och ändlighet.
Måleri och fotografi är de medier jag använder mig av och precis som tidigare har jag blandat dessa. I några av verken på utställningen även rent bokstavligt. Jag arbetar också gärna seriellt, såväl i ateljén/mörkrummet som i presentationen av verken.

Kent O. Höglund

Recension av utställningen i Na.

Foton från vernissagen:

KENT O. HÖGLUND född i Örebro 1954
Utställningar i urval:
1990 Galleri Fotograficentrum Örebro (separat)
1992 Örebro Konsthall (separat)
1992 Galleri Ahnlund Umeå
1992 Forum Stockholm
1994 Nygatan 18 Örebro (separat)
1997 Forum Stockholm
1997 Örebro läns museum (separat)
2000 Forum Stockholm (separat)
2002 Örebro läns museum (separat)
2003 Galleri Karlslund Örebro (separat)
2003 Lindesbergs museum (separat)
2004 Örebro Konsthall
2004 Konstruktiv Tendens Stockholm
2005 LUX-paviljongen Örebro (separat)
2005 de sign Örebro Konsthall
2006 Galleri Örsta Kumla (separat)
2007 Stockholms Fotoantikvariat (separat)
2007 Örebro Konsthall (separat)
2009 Örebro Konsthall
2010 Stockholms Fotoantikvariat (separat)
2013 Hallsbergs Konsthall (separat)
2016 Konstfrämjandet Örebro (separat)
Stipendier:
Sveriges Författarfond 1983
Sveriges Bildkonstnärsfond 1985 1987 1989 1991
Örebro Stads Arbetsstipendium 1992
Representerad:
Kumla kommun Lindesbergs kommun
Hallsbergs kommun Örebro kommun
Örebro läns landsting Västerbottens läns landsting
Gävleborgs läns landsting Statens Konstråd
Konstinköpsansvarig Örebro läns landsting 1999 – 2005

Visa alla