Promised Land — Petter Nilsson

Promised Land är löften om en framtida plats. I ett förföriskt skimmer presenteras idéer om nya byggnadskonstruktioner, landvinningar, expansion. En vision satt under vatten. Under optimistisk uppbyggnad och under förfall.

Promised Land är en fiktiv plats där frågor om förhållandet mellan människan och världen runt den behandlas. Hur vi kartlägger och stöper om den. Hur den stiftar lagar om hur vi kan leva och hela vår existens.

Promised Land är planprocessen där idé och naturlagar förhandlar.

Genom måleri och rumsliga modeller leder Petter Nilsson in oss i sin värld han spenderat de senaste åren med att bygga upp. En process där färgen ena stunden får flöda fritt och skapa organiska former, där han nästa stund går in med precisa linjer, kuber och geometriska mönster tydligt skapade av mänsklig hand.

Petter Nilsson, född 1985, hade sin debututställning på Konstfrämjandet- Bergslagen 2008, medan han fortfarande gick på Örebro konstskola. Sedan dess har Petter medverkat på över 50 utställningar på olika ställen i Sverige, främst Örebro och Stockholm dit han flyttade efter att ha gått ut konstskolan. Sedan drygt ett år är han åter i hemstaden där han blivit en del av konstnärskollektivet Bunkern. För första gången på sju år är det nu dags för Petter att visa en separatutställning i Örebro.

Vernissage 25/2 kl 11-16. Invigning kl.12.00.

Visa alla