Något fint måste hända

Stillbilder ur Något fint måste hända - Meira Ahmemulic, 2016

I Stugan och scenen har Konstfrämjandet Bergslagen och Örebro universitet bjudit in konstnärer in att nyproducera konstverk i dialog med forskare från universitetet. Inför utställningen Något fint måste hända har konstnären Meira Ahmemulic mött ek. dr. Markus Klinton och därefter nyproducerat ett videoverk.

I utställningen Något fint måste hända vävs berättelsen om den serbiske författaren och limousinechaffören Vukasin Streker samman med personliga erfarenheter ur konstnären Meira Ahmemulics eget liv. Verket rör sig utifrån konstnärens intresse för språk och vilken makt, eller maktlöshet, tillgången till olika språkliga rum kan erbjuda.

Inom ramen för Stugan och scenen har Ahmemulic mött ek. dr. Markus Klinton, som 2014 disputerade med avhandlingen Det rationella och det normala – om lönearbetets logik, praktik och etik som tar upp den svenska arbetsmarknaden som ett orättfärdigt system där kvinnor tillför en ny generation arbetare, men långsiktigt blir straffade.

Ahmemulics verk fokuserar på arbete kopplat till migration – idén om arbetet som en eventuell möjlighet till en geografisk och ekonomisk förflyttning. Men här gestaltas också de högst begränsade villkoren för personer med migrationsbakgrund att kunna välja en konstnärlig bana, i två vitt skilda samhällssystem – Sverige och USA.

  • Om Meira Ahmemulic

  • Förflyttningar, migration, klass och språk är centrala teman i Meira Ahmemulics arbeten. I flera verk har hon arbetat med hur samhällets intolerans mot små språkliga misstag påverkar synen på människor med invandrarbakgrund. Och vad det gör med deras relation till svenska språket och Sverige. Hon har intresserat mig för första generationens arbetskraftsinvandrare och deras barn och barnbarn, andra respektive tredje generationens invandrare. Beteckningar som säger något om hur svårt det är att ”bli svensk”.

  • Tid och plats

  • Vernissage torsdag 16/3 kl. 16–18.
    Samtal kl 17 mellan Meira Ahmemulic och Markus Klinton.

  • Utställningen pågår 16 mars–20 april 2017. Öppettider: måndag–torsdag kl. 9–19, fredag kl. 9–15.30

  • Projektgrupp: Marita Axelsson, verksamhetsledare Konstfrämjandet Bergslagen, Kristina Fröberg, verksamhetsansvarig kultur och program Örebro universitet och Caroline Malmström, verksamhetsutvecklare Folkrörelsernas Konstfrämjare.

Visa alla