Johan Ledung "både både och och" — 26.08 - 16.09.2023

Lördagen den 26 augusti öppnar vi återigen dörrarna till galleriet på Storgatan 29 i Örebro för konstintresserade besökare.

Det är hela sex år sedan Johan Ledung senast sågs med en separatutställning i hemstaden Örebro, vilket på inget sätt betyder att han varit overksam. Vi minns till exempel det skulpturala verket ”Måleriets kraft” som visades på Open ART 2019. Istället för att visa målningar som just målningar, staplades de på höjden så att de bildade en pelare och blev del av arkitekturen i ett av stadens varuhus. En metaforisk bild av konsten som samhällsbärande element.

Även i utställningen på Konstfrämjandet Bergslagen är gränsen mellan måleri och skulptur närmast upplöst. Det enskilda konstobjektet blir ett slags mellanting; ett både och, vilket utställningstiteln ger en fingervisning om. Det som vid första anblicken kan tyckas vara en tvådimensionell målning visar sig ha minst en baksida, som lika gärna skulle kunnat vara framsidan eller kanske på något helt annat sätt. I titeln döljer sig ytterligare en aspekt av Johans praktik - upprepandet av ett görande, ett tidskrävande samlande av material som i många fall bokstavligen staplas på hög och bildar nya objekt; det må vara ord, egendomliga föremål, småbitar av något med specifika former t.ex. rörbitar i en viss dimension, lager av färgskikt, men också justeringar, nedslipningar och övermålningar.

”Jag bygger och målar, målningar som skulptur, skulpturer som måleri
Målning eller skulptur? Spelar det någon roll?
Hur som helst är det nöjsamt att göra dem.
Namnet på utställningen är en alludering på en rad ur Gunnar Ekelöfs Absinta animi ”varken varken eller eller”.- Johan Ledung

Johan Ledung (f. 1952 i Ulricehamn) har varit verksam som konstnär sedan 1989.
Han har en bakgrund inom naturvetenskaperna med en fil kand i kemi, biologi och geologi från Lunds universitet. Ledung är verksam i Örebro med ateljé i Atlasgruppens lokaler på Örnsro industriområde och har arbetat som lärare på Örebro Konstskola och Kävesta folkhögskola. Han är bland annat representerad av Statens Konstråd, Örebro kommun, Norrköpings konstmuseum och Stockholms läns landsting med en offentlig utsmyckning på Södersjukhuset.

Visa alla