II/IV – UPPLOPP OCH BRON — Björn Brusewitz

Den röda målningen ”Upplopp” och den blå målningen ”Bron”
är två bilder som ingick i en ”kvartett” av målningar,
som visades hösten 2001 i Björn Brusewitz utställning
”Alltings Början är Cirkeln” i Oktogonen på
Örebro Läns Museum.

Vernissage: Torsdag 17 mars kl 16-18.

Kl 17 berättar Björn Brusewitz om sin utställning.

De fyra målningarna bildar de fyra årstiderna: den röda Upplopp är hösten, den blå Bron är vintern, den gula Torget är våren (ställdes ut i Örebro universitets konsthall för drygt två år sedan) och den gröna Bryggan är sommaren (hänger nu i Rosengrens skafferi i Länsmuseet).

Upplopp åskådliggör inte en specifik tidpunkt eller händelse, utan är en konstruerad plats, en stor gatukorsning, där människorna hamnar i eller medverkar till våldets kaos och helvete i bilden. Till största delen är det 1900-talet i bilden men med vissa anakronismer. Bron har inte heller en reell förebild utan är en framkallad vision av en övergiven, folktom bro i en obestämd tid, full av oidentifiérbara föremål.

Dessa två målningar var ett försök till något allmängiltigt och ej tidsbundet – inte till något dagsaktuellt, journalistiskt eller dokumentärt. Så arbetar Björn Brusewitz fortfarande, och det är det arbetsätt som han tror på och som fyller honom med både lust och förtvivlan – vad han än åskådliggör eller framkallar.

Visa alla