I ETT ANNAT LJUS — Johan F. Karlsson

Vernissage torsdag 8/9 kl. 16-18
Videoinstallationen I ett annat ljus kombinerar ett fysiskt material och en projicering till ett
interaktivt utrymme

Videoinstallationen I ett annat ljus kombinerar ett fysiskt material och en projicering till ett interaktivt utrymme. Dessa pappersark reagerar långsamt i rummet som samtidigt förvränger projektionen av landskapet. Likaväl som teknologi är landskap i konstant form av förvandling, den utvecklas med tid och förhållande till omgivning. Installationen försöker omforma det tvådimensionella formatet till en rumslig händelse som fragmenterar det projicerade bildytan. Verket bjuder till frågor om nutida synsätt i hur vi upplever visuell information som delvis kan fragmentera eller simulera vår uppfattning av tid och plats. Videoinstallationen tar i akt den rumsliga aspekten om hur vi rör oss runt det formatet som betraktare, men tillämpar även ett alternativ att gå in i den


Artist Statement
Johan F. Karlsson f. 1984 Örebro
I sitt konstnärskap studerar Johan F. Karlsson övervakningskulturen och dess påverkan på individen och samhället. Urbanisering, kontroll och det expanderande seendet är områden han intresserar sig för. Då kamerateknologin har utvecklats till ett integrerat verktyg i vårt landskap och kropp, där den samlar data och observerar vår omvärld som vi gör, utforskar han frågor om digitala representationer i informationsflödet. I vår samtida bildkultur fokuserar sig han på frågor om hur det porträtterar oss i ett kollektivt sammanhang och användningen av visuellt information. Johan F. Karlssons konstnärliga arbete sträcker sig framförallt av fotografi, video och installation där han strävar efter mötespunkter mellan det offentliga rummet och teknologi. Han har tidigare ställt ut i Schweiz och flertal tillfällen i Finland och för närvarande gör han sin master i fotografi på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur i Helsingfors.

Visa alla