Föreläsning: Magnus Westerborn

Fotograf Magnus Westerborn berättar om bakgrund, genomförande och utmaningar i hans arbete med utställningen "Intense Flash and Sensation of Heat".

Projektet som handlar om platserna som alla var en del av Manhattanprojektet som ledde fram till de första atombomberna för 75 år sedan.

Läs mer om utställningen här.

Visa alla