Föreläsning: ”Jonathan Josefsson och gatukonst”

Per Kristiansen

Tobias Barenthin Lindblad (f 1973), är verksam som fri skribent, föreläsare och debattör och är en av de stora auktoriteterna inom gatukonst och syns ofta i media som expert på temat.

Han är författare till ett tiotal böcker i ämnena graffiti, gatukonst, den offentliga platsen och medborgardeltagande och är också redaktör på det svenska förlaget Dokument Press, specialiserat på utgivning av böcker om urban kultur. Tobias Barenthin Lindblad har en utbildning i etnologi, media- och kommunikationsvetenskap och tyska vid Stockholms universitet. Som tonåring målade han själv graffiti.

Med startpunkt i vår aktuella utställning berättar Tobias Barenthin Lindblad om Jonathan Josefssons konst och hur den hänger samman med den globala gatukonströrelsen, vilka frågor den väcker och om gatukonstens sociala betydelse och varför den offentliga platsen är så viktig.

I anslutning till föreläsningen finns det möjlighet att själv testa på att skriva sina initialer eller skissa på mönster inspirerade av Jonathan Josefssons bildvärld.

Välkomna!

Visa alla