I höst kommer boken om Art Kod

Barn och unga utgör nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning. De tillhör de grupper som vistas utomhus mest. Inte minst på städernas offentliga platser. Däremot har barn och unga i praktiken inget alls att säga till om i hur de offentliga platserna utformas.

Sen tre år arbetar nätverket Art Kod för att barn och unga ska vara med och påverka sin närmiljö. Genom att arbeta i workshopform med konst skapar Art Kod medborgardeltagande och en stärkt demokrati. Art Kod Demokrati, konst och det offentliga rummet, handlar om det arbetet.Utifrån ett tydligt deltagarperspektiv arbetar Art Kod-deltagarna med att utforska hur platser skulle kunna se ut. Art Kod förmedlar och försvarar sedan deras bilder och röster i byråkratins korridorer: inför stadsplanerare, politiker och byggherrar.

Art kod arbetar också med stadsplanerare, myndigheter, arkitekter, forskare, föreningar och boende i områden. Barn och unga har varit delaktiga i allt från utformningen av offentlig konst och lekplatser till detaljerade planer för framtidens bibliotek. Art Kods arbetssätt ger resultat.I projekten spelar perspektiv på social hållbarhet, tillgänglighet och folkhälsa stor roll.

Deltagarna får också kunskaper om hur de kan påverka utvecklingen av det offentliga rummet.Att bli lyssnad på utan att bli avbruten. Att framföra sina åsikter. Att göra sin röst hörd. I Art kod är de medverkande praktiskt involverade i demokratiska och byråkratiska processer, ett arbete som gör skillnad och märks.Det här är en bok för dig som arbetar med städer och våra gemensamma platser. För dig som arbetar i politik och med styrning. Och för dig som arbetar med barn och ungdomar.

Om författaren
Tobias Barenthin Lindblad är redaktör på Dokument Press, debattör och skribent i frågor kring graffiti och den offentliga platsen och anordnar sedan tjugo år föreläsningar och workshopar om detta runt om i Sverige.

Förhandsbeställ boken här

Visa alla